historia - pojęcia

 0    43 flashcards    karolina1736
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Liga Narodów
start learning
została utworzona z inicjatywy prezydenta USA Thomasa woodrowa Wilsona w 1920 roku miało stać na straży bezpieczeństwa pokoju i międzynarodowej współpracy
etatyzm gospodarczy
start learning
ingerencja państwa w gospodarkę przez ochronę rynku wewnętrznego nakładanie wysokich Celna import ożenię do samowystarczalności ekonomicznej zakładanie przedsiębiorstw
totalitaryzm
start learning
system polityczny oparty na ideologie w którym nieograniczona władza należy do jednej partii kontrolującej całe społeczeństwo
autorytaryzm
start learning
rządy nie podlegające kontroli społecznej sprawowane przez jedną partię lub armie
interwencjonizm
start learning
oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę krajową za pomocą takich mechanizmów jak na przykład podatki
nowy ład
start learning
program reform ekonomiczno-społecznych polegający chna interwencję liczbie państwowym czyli oddziaływanie rządu na kształtowanie rynku gwarancję do pracowników kontrola Banków i giełdy pobieranie podatków
faszyzm
start learning
ideologia która narodziła się we Włoszech po I Wojnie Światowej głosiła kult wodza, system monopartyjny likwidacja opozycji twórcą faszyzmu Benito Mussolini
NPF
start learning
narodowa partia faszystowska
Republika Weimarska
start learning
potoczna nazwa państwa niemieckiego w latach 1919-1933
NSDAP
start learning
nowosocjalistyczna niemiecka partia robotników
SA
start learning
oddziały szturmowe NSDAP
SS
start learning
policja partyjna NSDAP
Hitlerjugend
start learning
organizacja mająca do celu indoktrynację dzieci i młodzieży i wychowanie w duchu ideologii niemieckiego faszyzmu
RAD
start learning
służba pracy Rzeszy
NS-Frauenschaft
start learning
narodowosocjalistyczna Liga Kobiet
NSV
start learning
narodowosocjalistyczna Ludowa opieka społeczna
DAF
start learning
niemieckie strony pracy
Wehrmacht
start learning
siły zbrojne
gestapo
start learning
tajna policja państwowa
ZSRR
start learning
związek socjalistyczny Republik Radzieckich
WKP
start learning
wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
komunizm wojenny
start learning
polityka władz Rosji radzieckiej polegająca na nacjonalizacji przemysłu i handlu obowiązku pracy nałożeniu na chłopów obowiązkowych kontynentów
elektryfikacja
start learning
budowa elektrowni w Dnieprze
sowchozy
start learning
wielkie gospodarstwa państwowe
kołchozy
start learning
spółdzielnia
antypolska propaganda
start learning
określenie rolników mianem kułaków
komsomoł
start learning
Komunistyczny Związek Młodzieży w ZSSR
OGPU
start learning
zjednoczony główny zarząd polityczny
NKWD
start learning
ludowy komisariat Spraw Wewnętrznych
Gułag
start learning
główny zarząd obozów
komintern
start learning
Międzynarodówka komunistyczna
kultura masowa
start learning
powszechny dostęp do szkół ponadpodstawowych umiejętność czytania i pisania wpływa na wzrost czytelnictwo prasy i książek rozwój kina i radia
socrealizm
start learning
kierunek w architekturze sztuce i literaturze który rozwinął się w ZSRR pod wpływem propagandy komunistycznej
modernizm
start learning
prąd w architekturze który nie nawiązywał do celów historycznych i komórkę był funkcjonalizm określany jako strój międzynarodowe dominowała prostota i funkcjonalność
katastrofizm
start learning
nurt przewidujący bliską Zagładę świata zwłaszcza kultury i tradycji Europejskiej
egzystencjalizm
start learning
życie człowieka upływa w świecie pozbawionym jakiegokolwiek sensu
intuicjonizm
start learning
intuicja ma naturę ograniczoną
ekspresjonizm
start learning
kierunek artystyczny postulujący utworzenie dział będących subiektywną zależało przeżyć i wizją autora
abstrakcjonizm
start learning
Nord sprzeciwiający się odtwarzanie rzeczywistości postulujący rozumienie działa jako odrębnego świata
kubizm
start learning
kierunek w sztuce ukazujący proces patrzenie na rzeczywistość zamiast jej odzwierciedlenie
karliści
start learning
zwolennicy monarchii
falangi
start learning
organizacja hiszpańskich faszystów
polityka appearsement
start learning
polityka łagodzenia

You must sign in to write a comment