Historia Piastów i powszechna

 0    180 flashcards    milenak
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Mieszko I
start learning
960-992
Chrzest Polski
start learning
966
Utworzenie biskupstwa misyjnego w Poznaniu
start learning
967-968
Ślub Mieszka z Dobrawą
start learning
965
Śmierć Dobrawy, żony Mieszka
start learning
977
Wojna Mieszka I z Czechami o Śląsk i Małopolskę
start learning
989
Mieszko I przyłącza Śląsk i Małopolskę
start learning
990
Utrata Grodów Czerwieńskich na rzecz Włodzimierza Wielkiego
start learning
981
Pierwsza bitwa Mieszka I z Wiechmanem- przegrana
start learning
963
Druga bitwa Mieszka I z Wiechmanem- wygrana
start learning
967
Bitwa Mieszka I z margrabią marchii wschodniej- Hodonem pod Cedynią
start learning
24 czerwca 972
Sąd cesarski w Ingelhein, cesarz nakazał przestrzegać pokoju
start learning
972
Zjazd w Kwedlinburgu
start learning
973
Bolesław Chrobry
start learning
992-1025
Misja Św Wojciecha
start learning
997
Zjazd Gnieźnieński
start learning
1000
Misja Brunona z Kwerfurtu
start learning
1009
Trzy wojny z Niemcami za Chrobrego
start learning
1002-1005 1007-1013 1015-1018
Chrobry zajmuje Czechy, Morawy, Słowacje
start learning
1003
Mieszko II Lambert
start learning
1025-1034
Kryzys wewnętrzny i zewnętrzny za panowania Mieszka II
start learning
1031
Kazimierz Odnowiciel
start learning
1034 i 1039-1058
Najazd Brzetysława na Wielkopolskę
start learning
1039
Masław zajmuje Mazowsze
start learning
1037
Przeniesienie stolicy do Krakowa przez K. Odnowiciela
start learning
1040
Bolesław Śmiały
start learning
1058-1079
Odnowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie
start learning
1075
Koronacja Bolesława Śmiałego
start learning
1076
Bolesław Śmiały traci oba Pomorza
start learning
1058
Przyłączenie Grodów Czerwieńskich przed Bolesława Śmiałego
start learning
1069
Władysław Herman
start learning
1079-1102
Małe rozbicie dzielnicowe
start learning
1097
Bolesław Krzywousty
start learning
1102
Wojna domowa Krzywoustego z bratem Zbigniewem
start learning
1102-1106
Wyprawa Henryka V w obronie wygnanego Zbigniewa (brata Krzywoustego)
start learning
1109
Bolesław Krzywousty przestaje płacić trybut ze Śląska
start learning
1114
Podbój i wcielenie Pomorza Gdańskiego przez Bolesława Krzywoustego
start learning
1116
Podporządkowanie i uzależnienie Pomorza Zachodniego przez B. Krzywoustego
start learning
1121-1122
Misja Bernarda Hiszpana
start learning
1123
Misja Ottona z Bambergu
start learning
1124 i 1128
Układ Krzywoustego z cesarzem Lotarem II w Merseburgu
start learning
1135
Władysław II Wygnaniec
start learning
1138-1146
Bolesław Kędzierzawy
start learning
1146-1173
Wyprawa Fryderyka Barbadossy / hołd w Krzyszkowie w obronie W. Wygnańca
start learning
1157
Śmierć Henryka Sandomierskiego
start learning
1166
Mieszko III Stary
start learning
1173-1177 i 1194-1202
Kazimierz Sprawiedliwy
start learning
1177-1194
Zjazd w Łęczycy za Kazmierza Sprawiedliwego
start learning
1180
Leszek Biały (Syn Kazimierza Sprawiedliwego)
start learning
1194 i 1207-1227
Zjazd w Gąsawie
start learning
1227
Przywilej w Cieni nadany przez Władysława Laskonogiego
start learning
1228
Henryk IV Probus
start learning
1288-1290
Przemysł II Wielkopolski
start learning
1290-1291
Wacław II Czeski
start learning
1300-1305
Przywilej w Lutomyśli
start learning
1291
Przywilej w Bożykowej
start learning
1210
Przywilej w Wolborzu
start learning
1215
Władysław Łokietek
start learning
1306-1333
Koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320
Zajęcie przez Krzyżaków pomorza Gdańskiego
start learning
1309
Zajęcie przez Krzyżaków ziemi Chełmińskiej
start learning
1226
Sąd papieski w Innowrocławiu
start learning
1320-1321
Wojna Polsko-Krzyżacka za panowanie Władysława Łokietka
start learning
1319-1325
Zajęcie ziemi Dobrzyńskiej przez Krzyżaków
start learning
1329
Zajęcie Kujaw przez Krzyżaków
start learning
1332
Odsprzedanie przez Bolesława Rogatkę ziemi Lubuskiej
start learning
1250
Shołdowanie Pomorza Zachodniego Barbadossie
start learning
1181
Kazimierz Wielki
start learning
1333-1370
I zjazd w Wyszechradzie
start learning
1335
Sąd papieski w Warszawie za Kazimierza Wielkiego
start learning
1339
Pokój wieczystu w Kaliszu z Krzyżakami za Kazimierza Wielkiego
start learning
1343
Wojna z Czechami o Śląsk za Kazimierza Wielkiego
start learning
1345-1348
Pokój w Namysłowie z Czechami za Kazimierza Wielkiego
start learning
1348
Kazimierz Wielki odzyskuje Sanok i Drezdenko
start learning
1365
Kazimierz Wielki zajmuje ziemię Wałecką i Drahimską
start learning
1368
II zjazd w Wyszechradzie
start learning
1339
Zajęcie Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego
start learning
1340-1366
Ślub Kaźka Słupskiego z Joanną z Litwy
start learning
1360
Zjazd Monarchów w Krakowie
start learning
1364
Wczesne średniowiecze
start learning
V-Xw
Pełne średniowiecze
start learning
XI-XIIIw
Późne średniowiecze
start learning
XIV-XVw
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
start learning
476
Wielka wędrówka ludów
start learning
IV_VIw
Podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie
start learning
395
Spór ikonoklastyczny; zwycięstwo zwolenników
start learning
726-843
Zamnięcie Akademi Platońskiej
start learning
529
Ucieczka Machometa z Mekki do Medyny
start learning
622
Chrzest Cholodwiga z Merowingów
start learning
496
Kodyfikacja prawa Franków salickich nakazana przez Cholodwiga
start learning
506-507
Karol Młot pokonuje w bitwie pod POitiers wojska Arabów
start learning
732
Pepin Mały detronizuje władce merowińsiego i koronuje się na króla przez papieża Stefana II
start learning
754
Pepin Mały tworzy Państwo Kościelne
start learning
755
Karol Wielki koronuje się na cesarza
start learning
800
Traktat w Verden; Syn Karola Wielkiego Ludwin Pobożny dzieli mięzy synów
start learning
843
Umiera Ludwik Dziecię
start learning
911
Początek I Rzeszy i uniwersalizmu cesarskiego w Europie
start learning
962
Koncepcja zjednoczonej uniwersalnej Europy Ottona III
start learning
X/XI
Spór o Inwestyture Henryk IV/ Grzegorz VII
start learning
XI
Spór o Douminium Mundi/ Barbadossa
start learning
XII
Wielkie bezkrólewie w Rzeszy
start learning
XIII
Na tronie Luxemburgowie z Czech
start learning
XIV
Otton I
start learning
936-973
zahamowanie ekspansji Madziarów przez Ottona I- Lechowe Pole
start learning
955
Drugie odnowienie cesarstwa zachodniorzymskiego/ Otton I otrzymuje korone cesarską w Rzymie
start learning
962
Otton II (żona Teofano)
start learning
973-983
Otton III (uniwersalizm cesarski- Galia, Germania, Italia, Sclavinia)
start learning
983-1002
Henryk IV Święty (pragnął wielkości Germanii)
start learning
1002-1024
Reforma Kluniacka / era et labora
start learning
920
Wielka schizma wchodnia (rozłam w kościele na zachodni-papież, wchodni- patriarcha Konstantynopola)
start learning
1054
Papież Mikołaj II wprowadził wybó papieża przez konklawe
start learning
1059
Spór o inwestyturę
start learning
1075
Henryk IV ukorza się w Cannosie
start learning
1077
Konkordat Wormacki (kompromis w sporze o inwestyturę)
start learning
1122
Synod w Clermont/ Urban II
start learning
1095
Pontyfikat Innocentego III (doprowadził do przewagi papiestwa nad cesarstwem)
start learning
1198-1216
IV sobór Laterański
start learning
1215
Koniec wielkiego bezkrólewia w Rzeszy; wybór Rudolfa Habsburga
start learning
1273
Niewola awiniońska
start learning
1309-1377
Schizma zachodnia (Grzegorz XI przenosi stolice do Rzymu, podział Europy na dwie obedjencje-posłuszeństwa, papież awinioński i papież rzymski)
start learning
1377
Sobór w Pizie (miał zakończyć schizmę zachodnią, ale bardziej go pogłęgił-wybrano 3 papieża)
start learning
1409
Sobór w Konstancji; wybór Marcina V - koniec schizmy zachodniej; nowy spór między koncyliarystamia kurialistami
start learning
1414
Spalenie Jana Husa na stosie
start learning
1415
Powołanie świętego oficjum(inkwizycji)
start learning
1215
Sobór w Bazylei (ostatecznie zakońćzył schizmę zachodnią)
start learning
1436
Unia folorencka- krok do połączenia kościoła Greckiego i łacińskiego
start learning
1439
Pierwsza Krucjata; zdobyto Jerozolimę; utworzono hrabstwo Edessy, Trypolis i księstwo Antiochi
start learning
1096-1099
Druga Krucjata (przyczyna- upadek hrabstwa Edessy)
start learning
1147-1149
Trzecia Krucjata tzn królewska; sułtan Saladyn zajmuje królestwo Jerozolimy
start learning
1189-1192
Czwarta Krucjata do Konstantynopola
start learning
1202-1205
Utworzenie cesarstwa Łacińskiego
start learning
1204
Krucjata dziecięca
start learning
1212
Piąta Krucjata- chęć zdobycia Egiptu
start learning
1217-1221
Szósta Krucjata- Jerozolima ponowanie pod panowaniem muzułmańskim
start learning
1248-1252
Siódma Krucjata
start learning
1270
Upadek Akki ostatniej twierdzy krzyżowców
start learning
1291
Założenie państwa Wielkomorawskiego przez Mojmira
start learning
830
Misja Konstantego (Cyryla) i Metodego
start learning
863
Upadek Państwa WIelkomorawskiego
start learning
906
Założenie Państwa Bułgarskiego przez Asparucha
start learning
680
Kres Państwa Węgierskiego - bitwa na Lechowym Polu
start learning
955
Założenie Rusi Kijowskiej przez Ruryka
start learning
862
Śmierć Jarosława Mądrego-podział Rusi na dzielnice
start learning
1054
Bitwa pod Hastings; Wilhelm Zdobywca królem Angli
start learning
1066
Wielka karta swobód Jana bez ziemi
start learning
1216
Utworzenie parlamentu angielskiego
start learning
1265
Początek dynasti Kapetyngów we Francji; Hugo Kapet
start learning
987
Filip IV Pięny przenosi stolicę do Awinionu
start learning
1309
Założenie zakonu templariuszy
start learning
1118
Jakub de Molay spłonął na stosie
start learning
1314
Zlikwidowanie zakonu teplariuszy przez Filipa IV Pięknego
start learning
1307
Pierwsze i ostatnie zwołanie Stanów Generalnych we Francji
start learning
1302,1614
Pobicie Taborytów(radykalnych Huytów) pod Lipanami przez Ultrakwistów i Zygmunta Luksemburskiego
start learning
1434
Wojna 100-letnia (pretensje do tronu po śmierci Filipa IV Pięknego)
start learning
1337-1453
Bitwa pod Sluis, morska- przegrana Francji
start learning
1340
Bitwa pod Crecy - przegrana Francji
start learning
1346
Czarna ospa
start learning
1349-1352
Bitwa pod Poitiers; król francuski Jan DObry dostaje się do niewoli
start learning
1356
Traktat w Bretigny(Francja może wykupić króla z niewoli, Anglicy otrzymali Akwitanię)
start learning
1360
Powstanie Żakieri
start learning
1358
Powstanie Wata Tylera
start learning
1381
Azincourt- wielka klęska Francuzów
start learning
1415
Wystąpienie Joanny d'Arc; zdobycie Orleanu
start learning
1429
Spalenie Joanny d'Arc na stosie, kanonizacja
start learning
1431,1920
Zwycięstwo Francji w wojnie 100-letniej
start learning
1453
Wojna dwóch róż
start learning
1455-1485
Batu Chan(Mongołowie) podbija Ruś
start learning
1235-1242
Osman I turecki emir pokonuje Serbów na Kosowym POlu
start learning
1389
Klęska pod Nikopolis, nieprzestrzegany pokój w Szegedynie, klęska pod Warną
start learning
1396,1444
Oblężenie Konstantynopola przez Turków, odpierane przez 2 mies, upadek Konstantynopola
start learning
29 maja 1453
Vasco Da Gama dopływa do Indii opływając Afrykę
start learning
1498
Krzysztof Kolumb dopływa do wysp Bahama
start learning
1492
Wyprawa dookoła świata; Ferdynand Magellan
start learning
1519-1522
Układ w Tordesillas; podział wpływów Hizpanii i Portugali wzdłuż Atalntyku
start learning
1494
Układ w Saragossie; unia wpływów na Pacyfiku
start learning
1529
Karol I zostaje cesarzem jako Karol V
start learning
1519
Karol V abdykuje
start learning
1556
I etap wojen włoskich między Hiszpanią i Francją o wpływy we Włoszech
start learning
od 1494
II etap wojen włoskich między Francją a Habsburgami o prymat w Europie zachodniej
start learning
1521-1559
Koniec wojen włoskich- pokój w Catteau-Cambresis
start learning
1559

You must sign in to write a comment