historia 6-13

 0    86 flashcards    tajka8
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1423
start learning
przywilej w Warcie
1520
start learning
sejm - pańszczyzna to 1 dzień w tygodniu od 1 łana
1496
start learning
1 chłop ze wsi może odejść do miasta
po 1520
start learning
władza królewska nie może ingerować w stosunki pan-poddany
1496
start learning
Jan Olbracht, przywilej
1504
start learning
przywilej dla duchowieństwa (taki jak w 1496)
1493
start learning
sejm walny w Piotrkowie
1501
start learning
przywilej mielnicki
1505
start learning
sejm w Radomiu, Nihil novi
od 1573
start learning
sejm walny przynajmniej raz na 2 lata, do 6 tyg. (+2), sejmy nadzwyczajne 2 tyg.
1652
start learning
liberum veto po raz pierwszy...
1504
start learning
sejm zabronił królowi nadawania królewszczyzn bez zgody parlamentu
1529
start learning
elekcja vivente rege
1536
start learning
sejm w Krakowie, postulat elekcyjności tronu
1548-1572
start learning
Zygmunt August
1562
start learning
sejm w celu uzyskania zgody na podatki
1563-1569
start learning
sejmy egzekucyjne
1501-1506
start learning
Aleksander Jagiellończyk
1506-1548
start learning
Zygmunt Stary
1462-1505
start learning
Iwan III
1480
start learning
uniezależnienie Moskwy od Mongołów
1505-1533
start learning
Wasyl III
1547-1584
start learning
Iwan IV Groźny
1512
start learning
Moskwa vs Litwa
1514
start learning
zwycięstwo wojsk polskich i litewskich w bitwie pod Orszą
1515
start learning
Wiedeń, Zygmunt Stary, Maksymilian Habsburg, Władysław Jagiellończyk
1522
start learning
koniec wojny z Rosją
1519-1521
start learning
wojna polsko-krzyżacka
1525
start learning
hołd pruski
1526
start learning
Turcy najechali na Węgry, śmierć Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem
1530
start learning
wasal Turcji - Mołdawia - zajmuje Pokucie
1531
start learning
Obertyn, hetman Jan Tarnowski, zwycięstwo
1526
start learning
po śmierci książąt mazowieckich ZS bierze Warszawę
1529
start learning
utworzenie województwa mazowieckiego
1557
start learning
wojna między Szwecją, Danią, Polską, Rosją o Inflanty
1561
start learning
hołd w Wilnie (Kettler do ZA)
1563-1570
start learning
wojna północna
1568
start learning
utworzenie Komisji Morskiej
1569
start learning
unia lubelska, 1.07
1572
start learning
śmierć Zygmunta Augusta
04-05.1573
start learning
pierwsza wolna elekcja
1573
start learning
konfederacja warszawska
21.02.1574
start learning
Henryk Walezy nie zaprzysiągł artykułów henrykowskich podczas sejmu koronacyjnego
06.1574
start learning
ucieczka Walezego
1575
start learning
podwójna elekcja - Batory i Maksymilian II Habsburg
1579
start learning
Połock
1580
start learning
Wielkie Łuki
1581
start learning
Psków niezdobyty
1582
start learning
rozejm w Jamie Zapolskim
1578
start learning
powołanie Trybunału Koronnego
1581
start learning
powołanie Trybunału Litewskiego
1586
start learning
śmierć Batorego
1587
start learning
koronacja Zygmunta III Wazy
1417
start learning
pierwszy polski prymas - Mikołaj Trąba
1520
start learning
zakaz wwożenia edyktów Lutra do Polski
1552
start learning
kalwinizm - projekt utworzenia Kościoła narodowego
1555
start learning
kościół kalwiński
1562-1565
start learning
bracia polscy - arianie
1570
start learning
Sandomierz, porozumienie protestantów
1555
start learning
pokój religijny w Niemczech, przybywa nuncjusz papieski
1564
start learning
jezuici do Braniewa!
1577
start learning
przyjęcie ustaw soboru trydenckiego w Piotrkowie przez ogólnokrajowy synod
1596
start learning
unia brzeska
1437-1496
start learning
Kallimach (Filip Buonaccorsi)
1459-1508
start learning
Konrad Celtis
1518
start learning
ślub ZS z Boną Sforzą
1551
start learning
pierwsze kalwińskie gimnazjum w Pińczowie
1519
start learning
Akademia Lubrańskiego
1594
start learning
akademia w Zamościu
1578
start learning
Akademia Wileńska
1473-1543
start learning
Mikołaj Kopernik
1517
start learning
Maciej z Miechowa, Traktat o dwu Sarmacjach
1415-1480
start learning
Jan Długosz
1512-1589
start learning
Marcin Kromer, O pochodzeniu i dziejach Polaków
1495-1575
start learning
Marcin Bielski, Kronika wszystkiego świata
1505-1569
start learning
Mikołaj Rej
1543
start learning
Krótka rozprawa między panem, wójtem a plebanem; Łaski, czyli o karze za mężobójstwo (Modrzewski)
1567/68
start learning
Żywot człowieka poczciwego
1530-1584
start learning
Jan Kochanowski
1550-1581
start learning
Mikołaj Sęp-Szarzyński
1503-1572
start learning
Andrzej Frycz Modrzewski
1554
start learning
O naprawie RP
1513-1566
start learning
Stanisław Orzechowski
1564
start learning
Quincunx
1473
start learning
pierwsza oficyna drukarska w Krakowie
1475
start learning
Wrocław, pierwsze pisma po polsku

You must sign in to write a comment