Health and Safety

 0    66 flashcards    itybinkowska01
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
substancja bardzo szkodliwa
start learning
acute toxicity
działanie niepożądane
start learning
adverse effects
substancja śmiertelna lub szkodliwa po połknięciu lub przedostaniu się do układu oddechowego
start learning
aspiration toxicity
krem ochronny
start learning
barrier cream
wada wrodzona
start learning
birth defect
oparzenie
start learning
a burn
rak
start learning
cancer
śpiączka
start learning
coma
spalanie
start learning
combustion
zanieczyszczenie
start learning
contamination
substancja żrąca
start learning
corrosive
pozbyć się / usunąć
start learning
dispose of
zawroty głowy
start learning
dizziness
kanały, przewody kanalizacyjne, ścieki
start learning
drains
senność
start learning
drowsiness
osuszyć
start learning
dry
kurz
start learning
dust
nauszniki
start learning
earmuffs
zatyczki do uszu
start learning
earplugs
opróżnić
start learning
empty
substancja niebezpieczna dla środowiska
start learning
environmental toxicity
wybuch
start learning
explosion
substancja wybuchowa
start learning
explosive
dotykać palcami
start learning
finger
substancja łatwopalna
start learning
flammable
tarcie
start learning
friction
opary
start learning
fumes
fumigacja (odkażanie za pomocą dymu)
start learning
fumigation (disinfection with smoke)
gazy pod ciśnieniem
start learning
gasses under pressure
wada genetyczna
start learning
genetic damage
okulary ochronne
start learning
goggles
substancja szkodliwa
start learning
harmful
niebezpieczeństwo, zagrożenie
start learning
hazard
bezpieczeństwo i higiena pracy
start learning
health and safety
kamizelka odblaskowa
start learning
high visibility vest
zaburzać płodność
start learning
impair fertility
odurzyć, zatruć
start learning
intoxicate
efekt nieodwracalny
start learning
irreversible effect
lekki
start learning
lightweight
konserwacja, utrzymanie
start learning
maintenance
rękawice druciane (antyprzecięciowe)
start learning
metal mesh gloves
stopiony (metal)
start learning
molten
higiena pracy
start learning
occupational health
substancja utleniająca
start learning
oxidising
środki ochrony indywidualnej
start learning
personal protective equipment
trujący
start learning
poisonous
zapobiegawczy
start learning
precautionary
chronić
start learning
to protect
odzież ochronna
start learning
protective clothing
środki ochronne
start learning
protective measures
przetworzyć
start learning
recycle
płukać
start learning
rinse
pocierać
start learning
rub
gumowe obuwie
start learning
rubber footwear
okulary ochronne
start learning
safety spectacles
szczelnie zamknąć
start learning
seal
porażenie
start learning
shock
rozlana substancja, wyciek
start learning
spillage
spryskanie
start learning
spraying
połykać
start learning
to swallow
szczelnie
start learning
tightly
toksyczny
start learning
toxic
opary/para
start learning
vapour
wymioty
start learning
vomiting
dobrze wywietrzony
start learning
well-ventilated
zetrzeć, wytrzeć
start learning
wipe up

You must sign in to write a comment