Google Translator 5

 0    30 flashcards    dontrojano
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
start learning
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
kpina
start learning
mockery
wiersz
Proszę zaznaczyć wybrany wiersz w tabeli.
start learning
row
Please highlight the selected table row.
wydłużać
start learning
lengthen
wada, skaza
Wiem, że jestem przystojny, ale mam jedną poważną wadę: moje uszy są zbyt duże.
start learning
flaw
I know I am handsome, but I have one major flaw: my ears are too big.
leniwy
start learning
idle
stłumić
start learning
muffle
śrut
start learning
pellet
trądzik
Nastolatkowie często mają problem z trądzikiem i na twarzy pojawiają im się pryszcze.
start learning
acne
Teenagers often have a problem with acne and get pimples on their faces.
ambulatorium
start learning
dispensary
cielęcina
start learning
veal
wykopać
start learning
excavate
węgorz
start learning
eel
odpowiedzialność
Skiper powinien być w pełni świadomy swojej odpowiedzialności.
start learning
liability
A skipper should be fully aware of his liability.
pozbawienie wolności
start learning
detention
gwałtowny spadek
start learning
plunge
stado / gromada
start learning
flock
oskarżenie
start learning
charge
chętny
Jestem chętny aby zacząć pracę.
start learning
eager
I'm eager to start work.
rozszerzenie / rozbudowa
start learning
extension
chwast
start learning
weed
okazja
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
start learning
bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
pień
start learning
trunk
porzucić
Porzućmy ten pomysł i wymyślmy coś innego. Ten po prostu nie działa!
start learning
ditch
Let's ditch that idea and make another one. This just isn't working!
nadużycie
Żaden król nie powinien nadużywać swojej władzy.
start learning
abuse
No king should abuse his power.
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
start learning
reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
bagażnik
start learning
boot
funt
start learning
pound
dziwny
Tworzyli dziwną parę, ponieważ ona była niska, a on wysoki.
start learning
odd
They made an odd couple because she was short and he was tall.
cena
Jaka jest cena tego zegarka?
start learning
price
What's the price of this watch?

You must sign in to write a comment