go to sleep

 0    30 flashcards    marcelabulat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zawsze kładę dzieci do łóżka o 19:30
start learning
I always put the children to bed at 7.30 p.m.
Leoś, Miko, szybko do łóżek
start learning
Leoś, Miko, into your beds quick.
Nie przeszkadzaj mu, musi spać.
start learning
Don't disturb him, he needs to sleep.
jest późno, połóżmy się i przeczytajmy opowieść
start learning
it's late, let's lie down and read a story
opowiesz mi bajkę?
start learning
will you tell me a story
buziak na dobranoc?
start learning
a kiss goodnight?
Pójdziemy już spać?
start learning
shall we go sleep now?
Czy możesz mi jeszcze trochę poczytać?
start learning
can you read to me some more?
jeszcze tylko przez chwilę
start learning
just a little while longer
mogę spać przy włączonym świetle?
start learning
can I sleep with the light on
mogę się jeszcze nie kłaść?
start learning
can I stay up for a little while longer?
co stało się dalej?
start learning
what happened next?
czy mógłbyś mi zaśpiewać kołysankę?
start learning
would you sing me a lullaby?
czy muszę iść spać?
start learning
do I have to go to sleep?
nie możesz spać?
start learning
can't you sleep?
trochę
Jesteśmy trochę zawiedzeni.
start learning
a little
We're a little disappointed.
czy jest ci wygodnie?
start learning
are you comfortable?
nie jest ci zimno, prawda?
start learning
you are not cold, are you?
pójdziemy już spać?
start learning
shall we go to sleep now?
Czy mam ci opowiedzieć historię?
start learning
Shall I tell you a story?
co powiesz jeśli włączę muzykę?
start learning
how about if I put on some music?
A może poczytamy bajkę?
start learning
why don't we read a story?
którą książkę chciałbyś, abym Ci przeczytał?
start learning
which book would you like me to read?
ułożę Cię do snu
start learning
let me tuck you in
połóżmy się i przeczytajmy historię
start learning
let's lie down and read a story
dobranoc pchły na noc karaluchy pod poduchy
start learning
good night sleep tight and don't let the bed bugs bite
Słodkich snów
start learning
sweet dreams
Zawołaj mnie jakbyś czegoś potrzebował
start learning
call me if you need me
przykryć kocem
start learning
cover with a blanket
On ma drzemkę
start learning
He is having a nap

See related flashcards:

mamy mówią po angielsku 3

You must sign in to write a comment