fun and games - socialising

 0    89 flashcards    guest1961424
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spotkania
start learning
socialising
zarezerwować lokal
start learning
book a venue
nadrobić zaległości/dowiedziedzieć się co słychać
start learning
catch up
spotkanie rodzinne
start learning
family gathering
imprezować do późna
start learning
make a night of it
organizować spotkanie towarzyskie
start learning
organize a get-tohether
sporządzić listę gości
start learning
put together guest list
wysyłać zaproszenia
start learning
send out invitations
utworzyć wydarzenie
na facebooku
start learning
set it up as an event
zorganizować dużą imprezę
start learning
throw a big do
przyjazny, przystępny
start learning
approachable
być przezabawnym
start learning
be a scream
równy gość
start learning
good sport
rozmowny, towarzyski
start learning
gregarious
samotnik
start learning
loner
być w centrum uwagi
start learning
the centre of attention
dusza towarzystwa
start learning
the life od the party
smutas, sztywniak
start learning
wet blanked
jubileusz
start learning
anniversary celebration
przyjęcie organizowane przed narodzianmi dziecka
start learning
baby shower
przyjęcie urodzinowe
start learning
birthday party
rezerwacja
start learning
booking
przyjęcie z okazji ukończenia szkoły
start learning
graduation celebration
w błędzie
start learning
mistaken
okazja
start learning
occasion
wyjątkowy
start learning
outstanding
tłoczny
start learning
packed
przyjęcie
start learning
reception
krewny
start learning
relative
przyjęcie z okazji przejścia na emeryturę
start learning
retirement party
zachwycony
start learning
thrilled
przyjęcie weselne
start learning
wedding reception
najlepsze życzenia z okazji narodzin dziecka
start learning
best wishes for a happy, healthy baby
gratulacje z okazji dotychczasowych sukcesów
start learning
congratulations on your achievement
powodzenia w przyszłości
start learning
here's to your future
za kolejne szczęśliwe dwadzieścia lat małżeństwa
start learning
congratulations to another twenty years of happy marriage
wszystkiego dobrego dla nowożeńców
start learning
here's to the newlyweds
mieć bzika na punkcie czegoś
start learning
be big on sth
siedzieć w domu, być zamkniętym w czterech ścianach
start learning
be stuck indoors
chwilowa moda
start learning
fad
spróbować czegoś
start learning
have a got at sth
spędzać spokojnie wieczór w domu
start learning
have quite night in
świetnie się bawić
start learning
have a real laught
zajęcia w wolnym czasie
start learning
leisure activity
gra w statki
start learning
battleships
gry planszowe
start learning
board games
gry komputerowe
start learning
computer games
warcaby
start learning
draughts
wisielec
start learning
hangman
zabawa w chowanego
start learning
hide and seek
gra w klasy
start learning
hopscotch
chińczyk
start learning
ludo
kółko i krzyżyk
start learning
noughts and crosses
zabawy na świeżym powietrzu
start learning
outdoor games
gry z wykorzystaniem papieru i ołówka
start learning
paper and pencil games
gry fabularne
start learning
role-playing
gra, w której uczestnicy muszą zebrać zestaw różnych przedmiotów
start learning
scavenger hunt
gry komputerowe polegające na strzelaniu
start learning
shooter games
przeciąganie liny
start learning
tug of war
gry słowne
start learning
word games
osiągnąć cel
start learning
achieve
wykonywać jakąś czynność
start learning
do an activity
przyciągać tłumy ludzi
start learning
draw crowds of people
brać udział w jakiejś czynności, zdarzeniu
start learning
engage in an activity
spędzać czaz z przyjaciółmi
start learning
hang out with your friends
hobby
start learning
free time activity
dążyć do celu
start learning
pusue to goal
rozwiązać łamigłówkę
start learning
solve the puzzle
stymulujące zajęcie
start learning
stimulating activity
wymyśkić łamigłówke
start learning
invent a puzzle
korzystny
start learning
beneficial
podkreślać
start learning
emphasise
stawiać czoło problemom
start learning
face problems
forma rozrywki
start learning
form of recreation
ponadto
start learning
furthermore
sprawiać komuś przyjemność
start learning
give somebody pleasure
pozostawać z kimś w dobrych relacjach
start learning
have a good relationship with sb
błędne przekonanie
start learning
misconception
niemniej
start learning
nevertheless
roztargniony
start learning
absent-minded
robić coś
start learning
be up to sth
szczycić się
start learning
boast sth
wybuchnąć płaczem
start learning
burst into tears
przyjąć się
start learning
catch on
uroczystość
start learning
ceremony
pocieszać kogoś
start learning
cheer sb up
informacja poufna
start learning
classified information
wskazówka
start learning
clue
wbrew czemuś
start learning
contrary to sth

You must sign in to write a comment