Friends - S1E2

 0    63 flashcards    slepyszifo3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Musisz siedzieć.
start learning
You have to sit through.
Nie chodzi o to, że nie lubimy komika.
start learning
It`s not that we don`t like the comedian.
chociaż
start learning
though
Jesteśmy w samochodzie.
start learning
We're in the car.
Po prostu staram się nie zasnąć.
start learning
I just trying to stay awake.
w zasadzie
start learning
basically
Słowo porady
start learning
word of advice
przywrócić
start learning
bring back
inaczej
start learning
otherwise
Tyle, że...
start learning
It's just that...
Czy ona nie jest trochę zła?
start learning
Doesn't she seem a little angry?
Ma problemy.
start learning
She has issues.
walić
start learning
banging
zapach z dywanu
start learning
smell out of the carpet
nigdy nie wiadomo, ale
start learning
you never know, but
Wygląda jednak na to, że w ogóle się tak nie spieszyła
start learning
It looks like she didn't leave in such a hurry after all
Jest jakieś nieporozumienie
start learning
There's some kind of misunderstanding
Czy z nimi skończyłeś?
start learning
Are you through with them
Zwolnił mnie
start learning
He slowed me down
połknąć to
start learning
swallowing it
Ten świat należy do mnie.
start learning
That world be mine.
Napisałem do siebie notatkę.
start learning
I wrote a note to myself.
Chciałbym być martwy.
start learning
I wish I was dead.
okrutny
start learning
cruel
Przerażasz mnie.
start learning
You're scaring me.
Nie w dobry sposób
start learning
Not in a good way
spokojnie!
start learning
calm down!
zaniepokojony
start learning
concerned
o ile jestem zaniepokojony
start learning
as far as I am concerned
Nie może zrobić nic złego
start learning
He can do no wrong
najwyraźniej
start learning
apparently
udo
start learning
thigh
zaręczyny
start learning
engagement
boję się tego
start learning
dreading it
depcząc
start learning
stomping
Cała rodzina
start learning
entire family
nie bądź zły
start learning
don't be mad
dokładnie teraz
start learning
right about now
wchodzimy
start learning
we're going in
Jak pasujesz do tego wszystkiego?
start learning
How do you fit into this whole thing?
Chcą, żebym był w to zamieszany.
start learning
They want me to be involved.
Zasadniczo to zależy ode mnie.
start learning
Basically, it's totally up to me.
przypuszczalnie
start learning
presumably
Co zrobisz?
start learning
What will you do?
Nie ważne co zrobię
start learning
No matter what I do
To wciąż jest zrujnowane.
start learning
This i s still ruined.
Nie muszą tego wiedzieć.
start learning
They don't have to know that.
nigdy nie zachorują na raka
start learning
never get cancer
Zdałem sobie sprawę
start learning
I realized
Zdaję sobie sprawę,
start learning
I realize
podnieść
start learning
raise
nerwowy
start learning
nervous
ostatnio
start learning
recently
został porzucony
start learning
been dumped
złamana skorupa mężczyzny
start learning
broken shell of a man
ja też nie
start learning
me neither
jak mogłem zapomnieć?
start learning
how could i forget?
dlaczego jesteś taka opalona?
start learning
why are you so tan?
wsparcie
start learning
supportive
masz się dobrze?
start learning
you are welling up?
tani strzał
start learning
cheap shot
dławienie
start learning
gagging
zgadzamy się
start learning
we agreed

You must sign in to write a comment