financial statement

 0    21 flashcards    karolpawlowski3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
profit and loss account
start learning
rachunek zysków i strat
non profit organization
start learning
organizacja non-profit
income and expenditure account
start learning
bilans dochodów i wdatków
surplus
start learning
nadwyżka
sales revenue
start learning
wpływy ze sprzedaży
turnover
start learning
obrót
cost of sales
start learning
Koszt sprzedaży
cost of goods sold (COGS)
start learning
koszt własny sprzedaży, koszt produkcji
gross profit
start learning
zysk brutto (dochód - koszty sprzedaży)
selling, general and administrative expenses (SG&A)
start learning
koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne
earnings before intrest and taxes EBIT
start learning
zarobki przed odsetkami i podatkami
earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)
start learning
Zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (EBITDA)
net profit
start learning
zysk netto
bottom line
start learning
ostateczny wynik finansowy
cash flow statement
start learning
sprawozdanie z przepływów pieniężnych
daily operations
start learning
codzienne operacje
investing activities
start learning
działalność inwestycyjna
financing activities
start learning
działania finansowe
funds flow statement
start learning
zestawienie przepływów finansowych
source and application of funds statement
start learning
źródło i stosowanie rachunku funduszy
statement of total recognised gains and losses (STRGL)
start learning
zestawienie całkowitych rozpoznanych zysków i strat (STRGL)

You must sign in to write a comment