Ewolucja życia - klasa VIII

 0    33 flashcards    kacpermargul
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest ewolucja?
start learning
Proces stopniowych zmian budowy ciała, sposobu życia, upodobań pokarmowych lub innych cech gatunkowych prowadzących do powstania gatunku.
Wymień bezpośrednie dowody ewolucji i powiedz na czym polegają.
start learning
skamieniałości, ogniwa pośrednie, relikty; pozwalają śledzić kolejność pojawiania się poszczególnych form organizmów.
Wymień pośrednie dowody ewolucji i powiedz na czym one polegają.
start learning
jedność budowy i funkcjonowania, narządy szczątkowe, rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej, struktury homologiczne i analogiczne; opierają się na analizie podobieństw oraz różnic w budowie i sposobie funkcjonowania.
Co to są skamieniałości?
start learning
Są to szczątki i ślady działalności organizmów zachowane w osadach skorupy ziemskiej, stanowią ważne źródło wiedzy o przeszłości.
Wymień rodzaje skamieniałości i podaj ich przykłady.
start learning
skamieniałe szczątki organizmów: fragmenty wymarłych roślin, np. paproci, skamieniałe muszle amonitów, zmumifikowane organizmy: mamucie niemowlę w zmarzlinie, owady w żywicy, ślady działalności organizmów: odbite ślady kończyn.
Podaj cechy titaalika.
start learning
titaalik: ryby (płetwy, ciało pokryte łuską) - płazy (płetwy do podpierania się)
Podaj cechy ichtiostegi.
start learning
ichtiostega: ryby (płetwa ogonowa, linia naboczna, życie w wodzie) - płazy (dobrze rozwinięte kończyny, możliwość poruszania się po lądzie
Podaj cechy archeopteryksa.
start learning
archeopteryks: gady (zęby, długi ogon, pazury na przednich kończynach) - ptaki (asymetrycznie zbudowane pióra, dobrze wykształcone skrzydła).
Wymień ogniwa pośrednie i podaj ich tezę.
start learning
titaalik, ichtiostega, archeopteryks; różne królestwa są ze sobą spokrewnione.
Co to są relikty?
start learning
Relikty inaczej żywe skamieniałości to pojedyncze gatunki, które przetrwały do dziś, mimo że inni ich bliscy krewni już dawno wymarli.
Wymień relikty.
start learning
kolczatka i dziobak, latimeria, łodzik
Opisz kolczatkę i dziobaka.
start learning
Są to stekowce, cechy gadzie: młode wykluwające się z jaj, cechy ssaków: odżywianie się zlizywanym mlekiem matki.
Opisz latimerię.
start learning
Jest to ryba trzonopłetwa, większość przedstawicieli tego gatunku wymarła, ma płetwy osadzone na umięśnionych trzonach
Opisz łodzika.
start learning
Jest to głowonóg, jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel głowonogów z muszlą zewnętrzną.
Co to jest jedność planu budowy?
start learning
Związek między organizmami polegający na ich budowie: są zbudowane z komórek, tworzą podobne typy tkanek, narządów, układów.
Co to są narządy szczątkowe?
start learning
Są to narządy dziedziczone po dawnych przodkach, które nie odgrywają żadnej istotnej roli u współcześnie żyjących organizmów, np zęby mądrości czy mięśnie poruszające małżowiną uszną.
O czym świadczy rozmieszczenie organizmów?
start learning
Świadczy to o pochodzeniu organizmów: blisko spokrewnione zamieszkują sąsiednie rejony, a daleko spokrewnione zamieszkują najczęściej różne kontynenty.
Na czym polegają struktury homologiczne?
start learning
Mają one wspólne pochodzenie i podobną budowę wewnętrzną.
Podaj przykład struktur homologicznych.
start learning
Kończyna konia i nietoperza: koniowi służy do biegania, a nietoperzowi do latania, jednak anatomia tych kończyn jest taka sama - mają oni wspólne pochodzenie ewolucyjne.
Na czym polegają struktury analogiczne?
start learning
Mają one podobny wygląd, ale różną budowę wewnętrzną i pochodzenie.
Podaj przykład struktur analogicznych.
start learning
Ważka i rybołów: skrzydła służą do latania, lecz ważka ma skrzydła zbudowane z tchawek, a rybołów z kości - mają inne pochodzenie ewolucyjne.
Opisz w skrócie teorię ewolucji Karola Darwina.
start learning
Odpowiedź w zeszycie.
Co to są endemity?
start learning
Są to gatunki występujące tylko na danym obszarze.
Wymień endemity i opisz je.
start learning
żółw słoniowy (największy żółw na Ziemi), legwan morski (jedyna jaszczurka zdobywająca pokarm z morza), pingwin równikowy (jedyny pingwin na półkuli północnej)
Opisz powstawanie nowego gatunku na przykładzie darwinki.
start learning
wspólny przodek (żywił się nasionami) - bariera geograficzna (ocean uniemożliwił krzyżowanie się osobników odległych od siebie) - a) darwinka kaktusowa (długi dziób) b) darwinka wielkodzioba (ma masywny dziób).
Wymień rodzaje doboru.
start learning
dobór naturalny, dobór sztuczny
Na czym polega dobór naturalny?
start learning
o selekcji osobników decydują warunki środowiska, proces przypadkowy, przeżywają gatunki najlepiej przystosowane do życia w danych warunkach środowiska, prowadzi do powstania nowych gatunków
Na czym polega dobór sztuczny?
start learning
o selekcji osobników decyduje człowiek, proces celowy, do rozrodu są dopuszczane osobniki o pożądanych przez człowieka cechach, prowadzi do powstania nowych ras i odmian.
Opisz stanowisko systematyczne człowieka.
start learning
Odpowiedź w zeszycie.
Wymień cechy wspólne człowieka i innych człekokształtnych.
start learning
trójwymiarowe widzenie, rozróżnianie barw, manualne kończyny pozwalające wykonywać ruchy w każdym kierunku, chwytne dłonie z przeciwstawnymi kciukami, rozbudowane mięśnie mimiczne, zredukowany ogon, długi okres dzieciństwa
Wymień różnice pomiędzy człowiekiem a innymi człekokształtnymi.
start learning
budowa szkieletu: dwunożność, wyprostowana postawa ciała, zmiana w budowie czaszki: duży mózg, zredukowane owłosienie ciała, wysoko rozwinięte zdolności manualne, umiejętność mowy, tworzenie dóbr kultury, rozbudowany system wartości
Wymień różnice w kolejnych częściach ciała: mózg, trzewioczaszka, zęby, twarz, kręgosłup, miednica, kończyny górne, owłosienie, stopa, kończyny dolne
start learning
odpowiedź w zeszycie
Wymień kolejno ewolucyjne gatunki człowieka.
start learning
Sahalentrop, Ardipitek, Australipitek, Człowiek zręczny (Homo habilis), Człowiek wyprostowany (Homo erectus), Neandertalczyk, Człowiek rozumny (Homo sapiens)

You must sign in to write a comment