English Top 1000 950-1000

1  1    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tree
Every man should plant a tree.
start learning
drzewo
Każdy człowiek powinien posadzić drzewo.
singing
forma czasownika "sing"
She's always singing in the shower.
start learning
śpiewający
Ona zawsze śpiewa pod prysznicem.
to park
We will park the car on the street.
start learning
parkować
Zaparkujemy samochód na ulicy.
moved
He moved abroad three years ago.
start learning
przeniósł
On wyjechał za granicę trzy lata temu.
promised
czas przeszły od "promise"
He promised me he will wait.
start learning
obiecał
Obiecał mi, że poczeka.
jail
He went to jail for six years.
start learning
więzienie
Poszedł do więzienia na sześć lat.
within
I'll be there within half an hour.
start learning
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 najpopularniejszych angielskich słów"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment