Egzamin gimnazjalny daty: 1370-1789

 0    62 flashcards    kasiawitczak310
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1370-1386
start learning
Andegaweni
1370-1382
start learning
Ludwik Węgierski królem Polski
1374
start learning
przywilej koszycki
1384-1386
start learning
Jadwiga królem
1385
start learning
Unia polsko-litewska w Krewie (unia personalna)
15.07.1410
start learning
bitwa pod Grunwaldem
1411
start learning
1. pokój toruński
1444
start learning
bitwa pod Warną
1454-1466
start learning
wojna 13-letnia z Krzyżakami
1466
start learning
2. pokój toruński
1519-1521
start learning
ostatnia wojna z Zakonem
1525
start learning
hołd pruski
1569
start learning
unia lubelska
1572
start learning
śmierć Zygmunta Augusta
1569-1795
start learning
Rzeczpospolita Obojga Narodów
1386-1572
start learning
Jagiellonowie
1683
start learning
odsiecz wiedeńska
1764-1795
start learning
Stanisław August Poniatowski
1596
start learning
unia brzeska
1573
start learning
1. wolna elekcja
1582
start learning
pokój w Janie Zapolskim
1605
start learning
bitwa pod Kircholmem
1655-1660
start learning
potop szwedzki
1655
start learning
wkroczenie wojsk Szwedzkich na teren Polski
1656
start learning
sojusz Fryderyka Wilhelma ze Szwecją
1657
start learning
traktaty welawsko-bydgoskie
1658-1659
start learning
wojna na terytorium Danii
1660
start learning
pokój w Oliwie
1648
start learning
powstanie Chmielnickiego (Kozacy)
1648
start learning
wygrana Kozaków pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami
1649
start learning
ugoda w Zborowie
1651
start learning
wygrana Polaków pod Beresteczkiem
1651
start learning
ugoda w Białej Cerwki
1654
start learning
ugoda w Perejasławiu (między Chmielnickim a Rosją)
1658
start learning
ugoda w hadziaczu - rzeczpospolita Trzech Narodów
1667
start learning
pokój w Andruszowie (między Polską, a Rosją)
1620
start learning
bitwa pod Cecorą (z Turcją, przegrana Polaków, śmierć Żółkiewskiego)
1621
start learning
bitwa pod Chocimiem (wygrana Polski)
1672
start learning
haniebny traktat w Buczaczu
1673
start learning
bitwa pod Chocimiem nr 2
1683
start learning
odsiecz wiedeńska
1699
start learning
pokój w Karłowicach
1610
start learning
bitwa pod Kłuszynem z Rosją (zajęcia Moskwy)
1613
start learning
wypędzenie z Moskwy
1632
start learning
Rosja próbuje odzyskać Smoleńsk
1634
start learning
koniec 2. wojny z Rosją, pokój w Polanowie
1652
start learning
liberum veto
1492
start learning
odkrycie Ameryki przez Kolumba
1498
start learning
Vasco da Gama - wyprawa morska do Indii
1519-1521
start learning
podróż Magellana dokoła świata
1517
start learning
początek reformacji (95 tez Lutra)
1555
start learning
pokój w Augsburgu
1536
start learning
kalwinizm
1573
start learning
noc świętego bartłomieja, rzeź hugenotów
1598
start learning
edykt nantejski
1534
start learning
Henryk VIII, akt supremacji, kościół anglikański
1545-1563
start learning
sobór w Trydencie (kontrreforamcja) Indeks Ksiąg Zakazanych
1775-1783
start learning
wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
1776
start learning
uchwalenie Deklaracji o NIepodległość USA
1787
start learning
przyjęcie konstytucji USA
1861-1865
start learning
wojna secesyjna
1789
start learning
zburzenie bastylii (początek rewolucji francuskiej)

You must sign in to write a comment