EDGARD 18 gramatyka tryb rozkazujący

 0    132 flashcards    jan.rezedowy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tryb rozkazujący
start learning
imperativo
porozmawiaj ze mną!
start learning
Habla conmigo!
Niech pan ze mną porozmawia!
start learning
Hable conmigo!
Porozmawiajmy!
start learning
Hablemos!
Porozmawiajcie!
start learning
Hablad!
Niech Państwo porozmawiają!
start learning
Hablen!
Jedz!
start learning
Come!
Niech Pan je!
start learning
Coma!
Jedzmy!
start learning
Comamos!
Jedzcie!
start learning
Comed!
Niech Państwo jedzą!
start learning
Coman!
Żyj!
start learning
Vive!
Niech Pan żyje!
start learning
Viva!
Żyjmy!
start learning
Vivamos!
Żyjcie!
start learning
Vivid!
Niech Państwo żyją!
start learning
Vivan!
Skończ lekcję!
start learning
Termina la clase!
Kupcie chleb!
start learning
Comprad el pan!
Wydajmy więcej pieniędzy!
start learning
Gastemos más dinero!
Porozmawiajcie z nami!
start learning
Hablad con nosotros!
Niech państwo przygotują jedzenie!
start learning
Preparen la comida!
Zjedz kanapkę!
start learning
Come el bocadillo!
Proszę przeczytać tę książkę!
start learning
Lea este libro!
Wypijmy wino!
start learning
Bebamos vino!
Weźcie tę pomarańczę!
start learning
Coged esta naranja!
Niech państwo szybciej biegną!
start learning
Corran más rápido!
Napisz swoje imię!
start learning
Escribe tu nombre!
Niech żyje Hiszpania!
start learning
Viva España!
Otwórzmy drzwi!
start learning
Abramos la puerta!
Opiszcie waszą matkę!
start learning
Describid a vuestra madre!
Niech państwo wpiszą na listę swoje dzieci!
start learning
Inscriban a sus hijos en la lista!
Pomyśl!
start learning
Piensa!
Pomyślmy!
start learning
Pensemos!
Niech pan wróci!
start learning
Vuelva!
Wróćcie!
start learning
Volved!
Śpij!
start learning
Duerme!
Niech państwo śpią!
start learning
Duerman!
Powiedz mi!
start learning
Dime!
Powiedzcie!
start learning
Decid!
Zrób!
start learning
Haz
Niech pan zrobi!
start learning
Haga
Idź!
start learning
Ve!
Niech pan idzie!
start learning
vaya!
Idźcie!
start learning
Id!
Połóź!
start learning
Pon!
Wyjdź!
start learning
Sal!
Bądź!
start learning
Sé!
Bądźmy!
start learning
Seamos!
Miej!
start learning
Ten!
Chodź tutaj!
start learning
Ven aquí!
Wracaj natychmiast!
start learning
Vuelve ahora mismo!
Podnieście ręce do góry!
start learning
Poned las manos arriba!
Włącz światło!
start learning
Enciende la luz!
Wróćcie do domu!
start learning
Regresad a casa!
Bądź grzeczny!
start learning
Compórtate bien!
Powtórz to, co powiedziałeś!
start learning
Repite lo que has dicho!
Niech państwo pojadą tamtędy!
start learning
Vayan por allá!
Idź cały czas prosto!
start learning
Sigue todo recto.
Skręć w pierwszą ulicę w prawo!
start learning
Toma la primera calle a la derecha!
Proszę dodać dwa litry mleka!
start learning
Añadan dos litros de leche!
Połączcie wszystkie składniki.
start learning
Mezclad todos los ingredientes!
Niech pan wyjdzie!
start learning
Salga!
Bierzmy!
start learning
Llevemos!
Oglądaj telewizję.
start learning
Ve la tele!
Zrozumcie!
start learning
Entended!
Czytaj!
start learning
Lee!
Piszcie!
start learning
Escribid!
Niech pani tańczy!
start learning
Baile!
Niech państwo wrócą!
start learning
Vuelvan!
Niech pan tu przyjdzie!
start learning
Venga aquí!
Słuchajcie uważnie!
start learning
Escuchad con atención!
Zamknij drzwi!
start learning
Cierra la puerta!
Zrób ćwiczenie!
start learning
Haz el ejercicio!
Niech państwo przeczytają ten raport.
start learning
Lean este informe!
Zadzwońcie!
start learning
Llamad por teléfono!
Obejrzyjmy ten film.
start learning
Veamos esta película!
Wypijcie wodę!
start learning
Bebed el agua!
Idź tamtędy!
start learning
Ve por allí!
Niech pan spojrzy na ten obraz!
start learning
Mire este cuadro!
Nie zamykaj drzwi!
start learning
No cierres la puerta!
Nie przygotowujmy tego!
start learning
No lo preparemos!
Nie mówcie tyle!
start learning
No habléis tanto!
Nie jedz o tej porze!
start learning
No comas a esta hora!
Nie pij tyle!
start learning
No bebas tanto!
Niech państwo nie tracą odwagi.
start learning
No pierdan el coraje!
Niech państwo nie otwierają okna!
start learning
No abran la ventana!
Proszę nie przychodzić późno!
start learning
No venga tarde!
Nie prowadźcie tak szybko!
start learning
No conduzcáis tan rápido!
Nie siadaj tutaj!
start learning
No te sientes aquí!
Nie pan nie wraca późno!
start learning
No vuelva tarde!
Nie śpijmy podczas sjesty!
start learning
No durmamos la siesta!
Nie idźcie na plażę.
start learning
No vayáis a la playa!
Niech państwo nie oglądają tyle telewizji!
start learning
No vean tanto la tele!
Nie rozmawiaj z nią!
start learning
No hables con ella!
Wypij sok!
start learning
Bebe el zumo!
Nie pij soku!
start learning
No bebas el zumo!
Otwórzcie okno!
start learning
Abrid la ventana!
Nie otwierajcie okna!
start learning
No abráis la ventana!
Postaw szklankę na stole!
start learning
Pon el vaso en la mesa!
Nie stawiaj szklanki na stole!
start learning
No pongas el vaso en la mesa!
Nie pan przeczyta tę książkę.
start learning
Lea este libro!
Niech pan nie czyta tej książki!
start learning
No lea este libro!
Zadzwoń do swojego brata!
start learning
Llama a tu hermano!
Nie dzwoń do swojego brata!
start learning
No llames a tu hermano!
Wróć do domu!
start learning
Regresa a casa!
Nie wracaj do domu!
start learning
No regreses a casa!
Wyjdź z łazienki!
start learning
Sal del baño!
Nie wychodź z łazienki!
start learning
No salgas del baño!
Usiądź!
start learning
Siéntate!
Odważ się!
start learning
Atrévete!
Niech pan się ruszy!
start learning
Muévase!
Niech pan wstanie!
start learning
Levántese!
Niech państwo usiądą!
start learning
Siéntense!
Kup nam je!
start learning
Cómpranoslos!
Sprzedajcie mu go!
start learning
Vendédselo!
Niech państwo mi ją pokażą!
start learning
Muéstrenmela!
Nie dawaj mu go!
start learning
No se lo des!
Nie martw się!
start learning
No te preocupes!
Proszę przynieść herbatę!
start learning
Traiga el té!
Daj mi swój numer telefonu!
start learning
Dame tu número de teléfono!
Nie kupuj kwiatów!
start learning
No compres las flores!
Wypijcie kawę!
start learning
Tomad el café!
Nałóż te okulary!
start learning
Pon estas gafas!
Przynieś mi je!
start learning
Tráemelas!
Powiedz jej to!
start learning
Díselo!
Załóżcie je!
start learning
Ponedlas!
Otwórzmy ją!
start learning
Abrámosla!
Niech pan mi je kupi!
start learning
Cómpremelos!
Sprzedaj mu to!
start learning
Véndeselo!
Idź spać!
start learning
Duérmete!
Wstańcie!
start learning
Levantaos!
Połóżmy się!
start learning
Acostémonos!

You must sign in to write a comment