EDDY unit4

 0    252 flashcards    juliapawlowska5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
aktor
start learning
actor
architekt
start learning
architect
pracownik banku
start learning
bank clerk
fryzjer męski, golibroda
start learning
Barber
mechanik samochodowy
start learning
car mechanic
kasjerka
start learning
cashier
wykwalifikowany szef kuchni
start learning
(qualified) chef
sprzątaczka
start learning
cleaner
programista
start learning
computer programmer
kucharz
start learning
a cook
dentysta
start learning
a dentist
dietetyk
start learning
detician
rezyser
start learning
director
instruktor nauki jazdy
start learning
driving instructor
ekonomista
start learning
economist
redaktor/ka
start learning
editor
elektryk
start learning
electrician
inżynieria
start learning
engineer
farmer, rolnik
start learning
farmer
strażak
start learning
firefighter
steward
start learning
flight attendant
fryzjerka
start learning
hairdresser
dekorator wnętrz
start learning
an interior designer
dziennikarz
start learning
a journalist
sędzia
start learning
ajudge
prawnik
start learning
lawyer
bibliotekarz
start learning
librarian
osoba kierująca ciężarówką
start learning
lorry driver
kierownik
start learning
a manager
muzyk
start learning
musician
prezenter wiadomosci
start learning
newsreader
pielegniarka
start learning
nurse
osobisty asystent
start learning
personal assistant
farmaceuta
start learning
pharmacist
hydraulik
start learning
plumber
policjant
start learning
police officer
polityk
start learning
politician
listonosz
start learning
postman
recepcjonista
start learning
receptionist
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
sekretarka
start learning
secretary
sprzedawca
start learning
shop assistant
żołnierz
start learning
soldier
chirurg
start learning
surgeon
taksówkarz
start learning
taxi driver
nauczyciel
start learning
teacher
tłumacz pisemny
start learning
translator
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
lekarz weterynarii
start learning
vet/ veterinary
kelner
start learning
a waiter
kelnerka
start learning
waitress
tworca stron i termetowych
start learning
webmaster
adwokat
start learning
barrister
kosmetyczka
start learning
beautician
księgowy
start learning
bookkeeper
murarz
start learning
bricklayer
stolarz
start learning
carpenter
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
autorka tekstów reklamowych
start learning
copywriter
kwiaciarka
start learning
florist
lekarz
start learning
physician
notariusz, radca prawny
start learning
solicitor
krawcowa
start learning
tailor
poborca podatkowy
start learning
tax collector
terapeuta
start learning
therapist
ambitna, stanowiąca wyzwanie
start learning
challenging
jako wolny strzelec
start learning
freelancer
fizyczna
start learning
manual
motywująca
start learning
motivating
monotonna
start learning
repetitive
odpowiedzialna
start learning
responsible
stresująca
start learning
stressful
męcząca
start learning
tiring
niestawiająca wymagań
start learning
undermanding
niepłatna
start learning
unpaid
dobrowolna
start learning
volountary
dobrze płatna
start learning
well-paid
spokojny, niewymagający
start learning
cushy
bez perspektyw
start learning
dead end
prestiżowa
start learning
glamorous
na wysokim stanowisku
start learning
high-powered
nieciekawy, przyziemny
start learning
mundane
dająca satysfakcję
start learning
rewarding
ubiegać się o coś
start learning
apply for something
w pracy
start learning
at work
zarządzać kimś/ czymś
start learning
be in charge of sb/sth
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be responsible for something
utrzymywać się z czegoś
start learning
do sth for living
utrzymywać się z czegoś
start learning
do sth for living
szukać czegoś
start learning
look for sth
zarabiać na życie jako ktoś
start learning
make a living as someone
wziąć na zbyt dużo pracy
start learning
take on too much work
odrzucać kogoś, coś
start learning
turn sb/sth down
pracować w firmie
start learning
work for a company
pracować w domu
start learning
work from home
pracować w branży turystycznej
start learning
work in the tourism industry
pracować pod presją
start learning
work under pressure
pracować za pomocą czegoś / używając czegoś
start learning
work with sth
być źle/ dobrze opłacanym
start learning
be badly / well paid
mieć wolne w pracy
start learning
be off work
mieć niezłą pensję
start learning
be on a pretty good salary
nie mieć pracy
start learning
be out of work
mieć dobrą dniówkę
start learning
be paid good wages
szef
start learning
boss
praca tymczasowa
start learning
casual work
wspinać się po szczeblach kariery
start learning
climb the career ladder
kolega z pracy
start learning
colleague
pracować w nadgodzinach
start learning
do overtime
jeździć samochodem służbowym
start learning
drive a company car
dobrze/ przyzwoicie zarabiać
start learning
earn a good / decent salary
praca w pełnym wymiarze godzin
start learning
full-time job
dostać premię
start learning
get a bonus
dostać podwyżkę
start learning
get a pay raise
dostać awans
start learning
get promoted
dostać trzytygodniowy płatny urlop
start learning
get three weeks’ paid holiday
mieć szanse na awans
start learning
have the chance of promotion
praca w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time job
dodatkowe korzysci
start learning
perks
praca na stałe
start learning
permanent job
odejść z pracy
start learning
resign from a job
stabilna praca
start learning
stable work
personel
start learning
staff
pójść na wcześniejszą emeryturę
start learning
take early retirement
praca tymczasowa
start learning
temporary job
mieć elastyczne godziny pracy
start learning
work flexitime
pracować do późna
start learning
work long hours
pracowac na zmiany
start learning
work shifts
wypracować sobie pozycję
start learning
work your way up
być czymś przytłoczonym
start learning
be bogged down in sth
należy wyciąć do czegoś
start learning
be cut out for sth
być w ciągłym biegu
start learning
be on the go
mieć dużo czegoś na głowie
start learning
be snowed under with sth
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
konkurencyjne wynagrodzenie
start learning
competitive salary
zajmowac sie papierkową robotą
start learning
do paperwork
zelżeć
start learning
ease off
doswiadczenie
start learning
experience
stawiać czemuś czoła
start learning
face up to something
wręczyć wymówienie
start learning
hand in your notice
doswiadczenie zawodowe
start learning
job record
rzucić coś
start learning
pack sth in
pomijać kogoś
start learning
pass sb over
obciązac kogos pracą
start learning
rush sb off their feet
harować nad czymś
start learning
slog away at sth
składać, przedstawiać
start learning
submit
wziac wolne z powodu choroby
start learning
take time off sick
wakat, wolne stanowisko
start learning
vacancy
praca w napiętych terminach
start learning
work to tight deadlines
ubiegać sie o prace
start learning
apply for a work
załączyc CV
start learning
attach your CV
zostac przyjetym do pracy
start learning
be accepted to work
zostac wyrzuconym z pracy
start learning
be fired/ be sacked
zostaać zwolnionym w ramach redukcji etatów
start learning
be made redundant
byc na zasilku
start learning
be on the dole
zostac odrzuconym
start learning
be rejected
zostac zamknietym
start learning
close down
wypelnic
start learning
fall in
zbankrutować
start learning
go bankrupt
rozpoczac strajk
start learning
go on strike
rozmowa o prace
start learning
interview
robic na kims dobre wrazenie
start learning
make the right impression on sb
doswiadczenie zawodowe
start learning
professional experience
kwalifikacje
start learning
qualifications
referencje, list polecający
start learning
reference letter
zwiazek zawodowy
start learning
trade union
bezrobotny
start learning
unemployed
płaca, dniówka
start learning
wages
osiagniecie
start learning
achievement
kandydat
start learning
applicant
zgłoszenie
start learning
application
przejsc do nastepnego etapu rekturacji
start learning
be shortlisted
nadrabiac zaleglosci w pracy
start learning
clear the backlog of work
zdemotywowany
start learning
demotivated
nadający się do zatrudnienia
start learning
employable
zatrudnienie
start learning
employment
osoba poszukujacy pracy
start learning
job seeker
bezrobotny
start learning
jobless
Dobra robota, oby tak dalej!
start learning
Keep up the good work!
branża, fach
start learning
line od work
nie kiwnąć palcem
start learning
never do a stroke of work
przepracowany
start learning
overworked
presja w pracy
start learning
pressure of work
pracownik sezonowy
start learning
seasonal worker
opiekunka do dzieci
start learning
babysitter
pracownik instytucji charytatywnej
start learning
charity worker
kasjerka w supermarkecie
start learning
checkout assistant
dostawca kurier
start learning
delivery boy
osoba zbierająca owoce
start learning
fruit picker
praca wakacyjna
start learning
holiday job
ratownik
start learning
lifeguard
praca sezonowa
start learning
seasonal work
opiekun na obozie
start learning
summer camp supervisor
przewodnik
start learning
tour guide
wolontariat
start learning
voluntary work
praca weekendowa
start learning
Weekend job
wypróbować coś
start learning
check sth out
znalezc dla kogos czas
start learning
fit sb in
dac sobie duzo czasu
start learning
give oneself plenty of time
mieć pustkę w glowie
start learning
go blank
nie mówiąc o czyms
start learning
let alone sth
skontaktowac kogos z kims
start learning
link sb up with sb
podlegać komus
start learning
answer to sb
oklaskiwac kogos
start learning
apploud sb
przekomarzać się
start learning
banter
byc dla kogos korzystnym
start learning
be beneficial to sb/sth
przypominac o czyms
start learning
be reminiscent of sth
przykuwac czyjas uwage
start learning
catch sb’s eye
wynalazek
start learning
contraption
szkodliwy
start learning
detrimental to sb
drżeć na myśl o czymś
start learning
dread sth
wprowadzac zasady w zycie
start learning
enforce rules
naciagany, przesadny
start learning
far-fetched
zostać dobrze przyjętym
start learning
go down well
pieniężny
start learning
monetary
wzrost czegoś
start learning
surge in sth
(nie)akceptowalny
start learning
(un)acceptable
plasować się w czołówce
start learning
come out on top
(nie)wymagający
start learning
(Un)demanding
zalezec do czegos
start learning
depend on something
(nie)pożądny
start learning
(Un)desirable
poświęcić czemuś życie
start learning
devote sb’s life to sth
realizowac swoje pasjw
start learning
follow sb’s pursuit
być źródłem stresu
start learning
give stress
bezstresowy
start learning
stressless
wykorzystywac cos
start learning
take adventage of sth
mieć pierwszeństwo
start learning
take priority
przyjmować
start learning
admit sb/sth
zastosuj coś realnego
start learning
apply sth to real lige situation
oceniać
start learning
assess
przypisać zadanie
start learning
assign a task
być skutecznym narzędziem
start learning
be an effective tool
dążyć do czegoś
start learning
be intent on sth
wyjaśniać
start learning
clarify
wyznawać
start learning
confess
pokazać, udowadniać
start learning
demonstrate
podkreślać
start learning
emphasise
przyszli/ potencjalni pracownicy
start learning
employees-to-be
oceniać
start learning
evaluate
wyjaśniać
start learning
explain
zyskać wiedzę, zrozumieć coś. mieć wgląd w coś
start learning
gain an insight
zrozumieć, poznać coś
start learning
get the idea of sth
dać komuś przewagę
start learning
give an edge
doświadczenie praktyczne
start learning
hands-on experience
podkreślać
start learning
to highlight
wskazywać
start learning
indicate
utrzymywać
start learning
maintain
odbywane w formie stażu
start learning
realised through intership
wynagrodzenie
start learning
remuneration
zobaczyc na wlasne oczy
start learning
see for oneself
szukać nowych możliwości
start learning
seek new opportunities
zrobić rekonesans
start learning
test the waters

You must sign in to write a comment