Dzialanosc gospodarcza

 0    22 flashcards    wiktoriapolonska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Podmiot gospodarczy
start learning
osoba fizyczna lub prawna prowadzaca na wlasny rachunek dzialalnosc gospodarcza w celach zarobkowych
Swoboda dzialalnosci gospodarczej
start learning
podejmowanie, wykonywanie i zakonczenie dzialalnosci gospodarczej jest wolne dla kazdego na rownych warunkach z zachowaniem warunkow okreslonych prawem
Sektory przemysłu turystycznego
start learning
-Sektor bazy noclegowej -Sektor biur podrozy -Sektor transportu -Sektor atrakcji turystycznych wraz z producentami pamiatek -Sektor promocji i informacji wraz z organizacjami branzowymi
Biuro podróży
start learning
przedsiebiorstwo zajmujace sie kompleksowa obsluga podroznych prowadzace dzialalnosc w zakresie:
-posrednictwo w sprzedazy uslug niezbednych dla podrozujacego -spzedaz pakietow organizatorow -sprzedaz uslug towarzyszacych i komplementarnych
Ustawa o imprezach turystycznych i powiazanych uslugach turystycznych
start learning
najwaznejszy akt prawny w turystyce z dnia 24 listopada 2017r i obowiazujacy od 1 lipca 2018r
Organizator Turystyki OT
start learning
przedsiebiorca organizujacy imprezy turystycznena skale masowa, we wlasnym imieniu, na wlasne ryzyko i za wlasne pieniadze.
Touroperator
Z klientem łączy go umowa o swiadczenie usług turystycznych (umowa o podroz). OT wykonuje dzialalnosc regulowana
Agent turystyczny
start learning
sprzedaje i oferuje imprezy organizatorow. Zyskiem dla agenta jest prowizja.
Agent nie prowadzi działalności regulowanej
PUNPUT
start learning
Przedsiębiorca Ułatwiający Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
Powiązane usługi turystyczne
start learning
niestanowiące imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami
(PUT)
PUNPUT: (co robi)
start learning
-Zamawia różne świadczenia na prośbę klienta
-PUNPUT wykonuje działalność regulowaną
-Jego zysk stanowi prowizja od usługodawcy
Działalność regulowana
start learning
Dzialalnosc gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa
(wg ustawy prawa przedsiębiorców z dnia 6.03.18r, a wcześniej Ustawy o Swobodzie dzialalnosci gospodarczej z 2.07.04r)
Touroperator i PUNPUT wykonują działalność regulowaną, czyli...
start learning
muszą uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.
Rejestr ten jest prowadzony przez marszałka województwa
Istnieje (ile siedzib) rejestru OT i PUNPUT, w których dokonuje sie rejestracji
start learning
16
Rejestr OT i PUNPUT
start learning
spis wszystkich biur podróży funkcjonujących jako organizatorzy turystyki i pośrednicy z terenu województwa
Centralna Ewidencja OT i PUNPUT
start learning
księga zawierająca dane wszystkich biur podróży z Polski wykonujących działalność regulowaną
Prowadzona przez UFG
Ewidencja prowadzona jest po to, żeby klienci biur podróży mogli sprawdzić czy dane biuro działa zgodnie z prawem
Najważniejszy warunek wpisu do rejestru
start learning
- zapewnienie ochrony klientom na wypadek niewypłacalności (likwidacja lub bankructwo biura):
pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, zwrot wpłat, zwrot zaliczek
W przypadku likwidacji lub bankructwa biura
start learning
obowiązek sprowadzenia turystów do kraju spoczywa na marszałku województwa
FILAR 1 (zabezpieczenia finansowego)
start learning
-gwarancja bankowa -gwarancja ubezpieczeniowa -umowa ubezpieczeniowa na rzecz podróżnych -Turystyczny Rachunek Powierniczy
FILAR 2 (zabezpieczenia finansowego)
start learning
-Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)
(tylko dla OT i PUNPUT-ów wykonujących działalność na terenie kraju)
TFG
start learning
Jest to wydzielone konto w banku, na które klient wpłaca pieniądze przed wyjazdem, a OT otrzymuje je dopiero po poprawnym zrealizowaniu umowy
funkcjonuje od 26 listopada 2016r
Stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki lub PUNPUT-ów
Przedsiębiorcy zajmujący się organizowaniem imprez turystycznych są zobowiązani
start learning
odprowadzić składkę na rzecz TFG od każdego uczestnika imprezy turystycznej
Wysokość składki zależy od: 1. Kraju, w którym odbywa się impreza 2. Środka transportu (czarter/ nie czarter) 3. Terminu przyjmowania wpłaty
Obowiązki przedsiębiorcy wobec TFG:
start learning
-prowadzić wykaz zawartych umów z klientami wg. ściśle określonego wzoru
-płacić składkę do 21 dnia kazdego miesiaca
-złożenie deklaracji do UFG do 21 dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca

You must sign in to write a comment