Dział XIV (Państwo i społeczeństwo)

 0    315 flashcards    jabloniak001
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hymn
start learning
anthem
władze
start learning
authorities
granica
start learning
border
gabinet, rząd
start learning
cabinet
stolica
start learning
capital
obywatel(ka)
start learning
citizen
rada miasta
start learning
city council
Kongres (Stanów Zjednoczonych)
start learning
Congress
konserwatywny
start learning
conservative
konstytucja
start learning
constitution
dyskutować o problemie
start learning
debate in issue
demokracja
start learning
democracy
demokratyczny
start learning
democratic
wybory lokalne
start learning
local election
wybory powszechne
start learning
general election
uprawniony
start learning
eligible
ambasada
start learning
embassy
startować w wyborach
start learning
stand for an election
startować w wyborach
start learning
fight for an election
flaga
start learning
flag
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
rząd
start learning
government
rządzić
start learning
govern
głowa państwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
home country
ojczyzna
start learning
homeland
tożsamość narodowa
start learning
national identity
niezależny
start learning
independent
niezależność
start learning
independence
król
start learning
king
królestwo
start learning
kingdom
lewicowy
start learning
left-wing
prawicowy
start learning
right-wing
liberalny
start learning
liberal
większość
start learning
majority
manifest
start learning
manifesto
burmistrz
start learning
mayor
poseł
start learning
Member of Parliament
minister
start learning
minister
mniejszość
start learning
minority
monarchia
start learning
monarchy
naród
start learning
nation
narodowy
start learning
national
opozycja
start learning
opposition
parlament
start learning
parliament
partia centrowa
start learning
centre party
członek partii
start learning
party member
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
polityka
start learning
policy
partia polityczna
start learning
political party
polityk
start learning
politician
polityka
start learning
politics
lokal wyborczy
start learning
polling station
ludność, populacja
start learning
population
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
królowa
start learning
queen
ponownie wybrać
start learning
re-elect
reforma
start learning
reform
reprezentant
start learning
representative
republika
start learning
republic
rodzina królewska
start learning
royal family
senat
start learning
senate
socjalistyczny
start learning
socialist
państwo
start learning
state
kadencja
start learning
term
Izba Gmin
start learning
the House of Commons
Izba Lordów
start learning
the House of Lords
Izba Reprezentantów
start learning
the House of Representatives
lud, społeczeństwo
start learning
the people
głosować na
start learning
vote for
wygrać wybory
start learning
win an election
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
start learning
International Monetary Fund
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
start learning
Organization of the Petroleum Exporting Countries
Unia Europejska
start learning
the European Union
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
start learning
the North Atlantic Treaty Organization
Organizacja Narodów Zjednoczonych
start learning
the United Nations
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
start learning
the United Nations Children's Fund
Światowa Organizacja Zdrowia
start learning
the World Health Organization
Światowa Organizacja Handlu
start learning
the World Trade Organization
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
start learning
the World Wide Fund for Nature
siły zbrojne
start learning
armed forces
bomba
start learning
bomb
wojna domowa
start learning
civil war
cywil
start learning
civilian
demonstrować
start learning
demonstrate
demonstracja
start learning
demonstration
konflikt wewnętrzny
start learning
domestic conflict
wybuchnąć
start learning
explode
walki, zamieszki
start learning
fighting
sprawy zagraniczne
start learning
foreign affairs
międzynarodowy
start learning
international
najechać
start learning
invade
inwazja
start learning
invasion
interwencja wojskowa
start learning
military intervention
petycja
start learning
petition
marsz protestacyjny
start learning
protest march
bunty
start learning
rebellion
rozruchy, zamieszki
start learning
riot
żołnierz
start learning
soldier
poddać się
start learning
surrender
terrorysta
start learning
terrorist
terroryzm
start learning
terrorism
brutalny, agresywny
start learning
violent
przemoc
start learning
violence
wojna
start learning
war
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
pokój na świecie
start learning
world peace
włamać się do
start learning
break into
złamać prawo
start learning
break the law
włamanie
start learning
burglary
włamywacz
start learning
burglar
włamać się
start learning
burgle
przestępca
start learning
criminal
handel narkotykami
start learning
drug dealing
handlarz narkotykami
start learning
drug dealer
hackerstwo
start learning
hacking
haker
start learning
hacker
porwanie
start learning
kidnapping
porywacz
start learning
kidnapper
porwać (osobę)
start learning
kidnap
zabić
start learning
kill
zabójca
start learning
killer
rozbój
start learning
mugging
zamordować, morderstwo
start learning
murder
morderca
start learning
murderer
drobne przestępstwo
start learning
pretty crime
gwałt
start learning
rape
gwałciciel
start learning
rapist
rabunek
start learning
robbery
rabuś, bandyta
start learning
robber
kradzież w sklepie
start learning
shoplifting
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
kradzież, dokonywanie kradzieży
start learning
stealing
kradzież
start learning
theft
złodziej
start learning
thief
wandalizm
start learning
vandalism
wandal
start learning
vandal
oskarżyć o
start learning
accuse of
alibi
start learning
alibi
aresztować za
start learning
arrest for
zakazać czegoś
start learning
ban from
być niezgodnym z prawem
start learning
be against the law
postawić zarzuty czegoś
start learning
charge with
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
court
wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate
obrona
start learning
defence
bronić
start learning
defend
detektyw
start learning
detective
naoczny świadek
start learning
eyewitness
uznać kogoś za winnego
start learning
find someone guilty
uznać kogoś za niewinnego
start learning
find someone innocent
ukarać grzywną/mandatem za
start learning
fine for
pójść do sądu
start learning
go to court
nielegalny
start learning
illegal
uwięźnie
start learning
imprisonment
prowadzić śledztwo
start learning
investigate
śledztwo
start learning
investigation
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
prawnik
start learning
lawyer
przestępca
start learning
offender
prokurator
start learning
prosecutor
oskarżenie
start learning
prosecution
wnieść oskarżenie
start learning
prosecute
zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime
skazać na
start learning
sentence to
podejrzany
start learning
suspect
podejrzewać o
start learning
suspect of
proces sądowy
start learning
trail
charytatywny, organizacja charytatywna
start learning
charity
niepełnosprawność, inwalidztwo
start learning
disability
dyskryminować
start learning
discriminate
dyskryminacja
start learning
discrimination
emigrować
start learning
emigrate
emigracja
start learning
emigration
równość, równouprawnienie
start learning
equality
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
prawa człowieka
start learning
human rights
imigrant
start learning
immigrant
imigrować
start learning
immigrate
imigracja
start learning
immigration
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
ubóstwo
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
uchodźca
start learning
refugee
religia
start learning
religion
problem społeczny
start learning
social issue
sondaż
start learning
survey
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
nadrobić stratę
start learning
catch up
ekonomia
start learning
economics
gospodarka
start learning
economy
nie nadążać za
start learning
fall behind with
finanse
start learning
finance
finansowy
start learning
financial
wolny rynek
start learning
free market
fundusz
start learning
fund
popaść w długi
start learning
get into debt
spłacić długi
start learning
pay off debt
zbankrutować
start learning
go bankrupt
bankructwo
start learning
bankruptcy
obyć się bez luksusów
start learning
go without luxuries
dochód
start learning
income
żyć skromnie
start learning
live on a budget
dług publiczny
start learning
national debt
spłacić
start learning
repay
gwałtownie wzrosnąć
start learning
rise sharply
gwałtownie wzrosnąć
start learning
increase sharply
wziąć pożyczkę
start learning
take out a loan
podatek
start learning
tax
być nie do wytrzymania
start learning
be a real pain
bardzo chcieć coś zrobić
start learning
be eager to do something
troska
start learning
concern
pomóc komuś
start learning
give someone a hand
globalny
start learning
global
globalizacja
start learning
globalisation
chciwy
start learning
greedy
sterta
start learning
pile
tolerować coś
start learning
put up with something
pędzić
start learning
race
założyć organizację
start learning
set up an organisation
maleńki
start learning
tiny
przeprowadzać reformy
start learning
carry out reforms
wywołać skandal
start learning
cause a scandal
minister finansów Wielkiej Brytanii
start learning
Chancellor of the Exchequer
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
okręg wyborczy
start learning
constituency
wicepremier
start learning
deputy prime minister
elektorat
start learning
electorate
stworzyć koalicję
start learning
form a coalition
mieć złą prasę
start learning
get bad press
spełniać obietnicę
start learning
honour a promise
ujawnić informację
start learning
leak information
ustawodawstwo
start learning
legislation
kandydować na urząd
start learning
run for office
odbyć kadencję
start learning
serve a term
specjalista odpowiadający za wizerunek publiczny polityka
start learning
spin doctor
choroby zakaźne
start learning
communicable diseases
zasoby finansowe
start learning
financial resources
utworzenie, powstanie
start learning
formation
wywodzić się
start learning
have origin in
siedziba główna
start learning
headquarters
pociski gumowe
start learning
rubber bullets
wysłać oddziały wojskowe
start learning
send in troops
wycofać oddziały wojskowe
start learning
withdraw troops
podpisać traktat
start learning
sign a treaty
armatki wodne
start learning
water cannons
podpalenie
start learning
arson
podpalacz
start learning
arsonist
dokonać zamachu na
start learning
assassinate
zamach
start learning
assassination
zamachowiec
start learning
assassin
szantaż
start learning
blackmail
szantażysta
start learning
blackmailer
łapówkarstwo
start learning
bribery
łapówka
start learning
bribe
zakładnik
start learning
hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
piractwo
start learning
piracy
pirat
start learning
pirate
okup
start learning
ransom
przemyt
start learning
smuggling
przemytnik
start learning
smuggler
śledzić
start learning
stalk
natręt
start learning
stalker
uporczywe nękanie
start learning
stalking
ofiara
start learning
victim
kara śmierci
start learning
death penalty
dowody
start learning
evidence
więzienie
start learning
gaol
więzienie
start learning
jail
wydać wyrok
start learning
give a verdict
na ławie oskarżonych
start learning
in the dock
przetrzymywać w areszcie śledczym
start learning
keep in custody
dożywotnie więzienie
start learning
life sentence
zeznawać
start learning
testify
wolność słowa
start learning
freedom of speech
żyć poniżej granicy ubóstwa
start learning
live below the breadline
redystrybucja bogactwa
start learning
redistribution of wealth
mieszkania chronione dla osób starszych
start learning
sheltered accommodation
krach
start learning
crash
waluta
start learning
currency
spadek, tendencja zniżkowa
start learning
downturn
tracić na wartości
start learning
drop in value
kurs wymiany
start learning
exchange rate
rynki finansowe
start learning
financial markets
znaleźć się w recesji
start learning
go into recession
wyjść z recesji
start learning
come out of recession
inflacja
start learning
inflation
stopy procentowe
start learning
interest rates
inwestycja długoprocentowa
start learning
long-term investment
perspektywy, widoki
start learning
outlook
gwałtownie spadać
start learning
plummet
dobrobyt
start learning
prosperity
akcje
start learning
shares
giełda papierów wartościowych
start learning
the stock market
w zastraszającym tempie
start learning
at an alarming rate
odnieść wrażenie
start learning
be under the impression
przeglądać książki
start learning
browse through books
palący problem
start learning
burning issue
wpaść na pomysł
start learning
come up with an idea
środek odstraszający
start learning
deterrent
nie mieć pojęcia
start learning
have no clue
na dłuższą metę
start learning
in the long term
wpajać wartości (komuś)
start learning
instil values in
uprawiać zawód
start learning
pursue a career
przestrzegać tradycji
start learning
stick to traditions
wykorzystać czyjąś potrzebę
start learning
tap into someone's need
aspirująca gwiazda popu
start learning
would-be pop star

You must sign in to write a comment