dział 5 kolumna 1 klasa 2

 0    53 flashcards    olafhaduch
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
architektura
start learning
architecture
sztuka
start learning
Art
historia sztuki
start learning
art history
projektowanie i technika
start learning
Design and technology
inżynieria
start learning
engineering
język angielski
start learning
English
geografia
start learning
Geography
prawo
start learning
law
matematyka
start learning
Maths
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
czytanie
start learning
reading
nauki ścisłe
start learning
science
pisanie
start learning
writing
umiejętność
start learning
ability
chodzić do szkoły
start learning
attend a school
prześladować
start learning
bully
stałówka
start learning
canteen
kolega z klasy
start learning
classmate
sala lekcyjna
start learning
classroom
obowiązkowy
start learning
compulsory
wymagający
start learning
demanding
dyscyplina
start learning
discipline
uczyć się przedmiotu
start learning
do a subject
przystąpić do egzaminu
start learning
do take an exam
zrezygnować z nauki przedmiotu
start learning
drop a subject
edukować
start learning
educate
edukacja
start learning
education
szkoła podstawowa
start learning
primary school
oblać egzamin
start learning
fail an exam
szkolna wycieczka edukacyjna
start learning
Field trip
ocena
start learning
mark
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
przerwać naukę w szkole
start learning
leave school
umiejący czytać i pisać
start learning
literate
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
zdać egzamin
start learning
pass an exam
boisko szkolne
start learning
playground
powtarzać materiał
start learning
revise
powtórka materiału
start learning
revision
harmonogram
start learning
schedule
brama szkoły
start learning
school gate
szkolny mundurek
start learning
school uniform
nauka
start learning
schoolwork
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
start learning
single-sex school
przedmiot
start learning
subject
zrobić sobie przerwę
start learning
take a break
plan lekcji
start learning
timetable
akademicki
start learning
academic
akademia
start learning
Academy
dyplom
start learning
diploma
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
czesne
start learning
tuition fee
dostać dobrą pracę
start learning
get a good job

You must sign in to write a comment