dyscyplina wojskowa 5

 0    9 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Do kogo obwinionemu przysługuje odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ orzekający w I instancji?
start learning
do wyższego przełożonego dyscyplinarnego
Do kogo obwinionemu przysługuje odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ orzekający w I instancji w przypadku wymierzenia kary odwołania z zajmowanego stanowisko służbowego?
start learning
do organu wojskowego nadrzędnego nad organem uprawnionym do zwolnienia z danego stanowisko służbowego lub do Ministra Obrony Narodowej
Do kogo obwinionemu przysługuje odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ orzekający w I instancji w przypadku wymierzenia kary usunięcia ze służby?
start learning
do wojskowej sądu garnizonowego
Do kogo obwinionemu przysługuje odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ orzekający w I instancji w przypadku wymierzenia kary przez Ministra Obrony Narodowej, Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych lub kierownika instytucji cywilnej?
start learning
do wojskowego sądu garnizonowego
Do kogo i w jakim terminie obwiniony może wnieść odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ orzekający w I instancji?
start learning
do wyższego przełożonego dyscyplinarnego w terminie 3 dni, a do sądu wojskowego 7 dni
Jak się liczy terminy?
start learning
od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, raportu dyscyplinarnego jeżeli nie został złożony wniosek o sporządzenie go na piśmie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia,
Jak się liczy terminy 2?
start learning
od doręcz. Odpisu orzeczenia, jeśli raport dyscyplinarny przeprowadzono bez udziału obwinionego lub jego obrońcy albo wydano orzeczenie bez przeprowadzenia raportu dyscyplinarnego
W jakim trybie można wnieść odwołanie od orzeczenia przełożonego dyscyplinarnego?
start learning
na piśmie, za pośrednictwem organu, który orzekał w sprawie w I instancji
Po rozpatrzeniu odwołania organ odwoławczy orzeka o
start learning
1) utrzymaniu w mocy orzecz. 2) zmianie orzeczenia w całości lub w części 3) uchyleniu orzeczenia w całości lub w części

You must sign in to write a comment