droga wzrokowa

 0    125 flashcards    juliakra
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
uszkodzenie przed skrzyżowaniem wzrokowym
start learning
ślepota jednego oka (tego po której jest uszkodzenie)
uszkodzenie bocznych części skrzyżowania wzrokowego
start learning
hemianopsia binasalis (niedowidzenie polowiczne dwunosowe)
uszkodzenie przysrodkowej części skrzyżowania wzrokowego
start learning
hemianopsia bitemporalis (niedowidzenie polowiczne dwuskroniowe)
uszkodzenie pasma wzrokowego
start learning
hemianopsia homonyma heterolateralis (niedowidzenie polowiczne jedno imienne po stronie przeciwnej)
uszkodzenie promienistosci wzrokowej
start learning
jednoimienne niedowidzenie kwadratowe
uszkodzenie kory wzrokowej
start learning
przeciwstronne niedowidzenie jednoimienne zaoszczędzeniem widzenia plamkowego
droga wzrokowa
start learning
pole widzenia, nerw wzrokowy, skrzyżowanie wzrokowe, pasmo wzrokowe, ciało kolankowe boczne, promienistosc wzrokowa, kora wzrokowa
co składa się na ucho środkowe?
start learning
membrana tympani, cavum tympani, malleus incus stapes, tuba auditiva
błędnik przedsionkowy (labirynthus vestibularis)
start learning
woreczek + łagiewka + przewody półkoliste
co unaczynia przewod słuchowy zewnętrzny?
start learning
tętnica skroniowa powierzchowna, tętnica uszna głęboka (+t. uszna tylna dla małzowiny)
co unerwia meatus acusticus externus?
start learning
nerw przewodu słuchowego zewnętrznego i gałąź uszna {+ n. uszny wielki i n. potyliczny mniejszy dla małzowiny}
co unaczynia membrana tympani?
start learning
gałązki tętnicze zaopatrujace przewód słuchowy zew. i jamę bebenkowa
co unerwia membrana tympani?
start learning
nerw przewodu słuchowego zewnętrznego gałąź nerwu uszno skroniowego i gałązka uszna nerwu blednego
ściany jamy bebenkowej
start learning
1. kostna - blednikowa 2. boczna-błoniasta 3. tylna- sutkowa 4. gorna - pokrywkowa 5. przednia - szyjno tętnicza 6. dolna-szyjno zylna
Co robią kosteczki słuchowe?
start learning
przenoszą drgania błony bebenkowej na przestrzenie plynowe ucha wewnętrznego
co powoduje zachłyśnięcie?
start learning
porażenie gałęzi wewnętrznej nerwu krtaniowego górnego, ponieważ znosi to czucie krtani
wymień mięśnie krtani
start learning
mięśnie rozwierajace i zwierajace szpare głośni oraz napinajace wargi głosowe i mięśnie wejścia do krtani (mięśnie nagłośni)
wymień mięśnie nagłośni
start learning
mięsień tarczowo- naglosniowy i nalewkowo-naglosniowy
mięśnie napinajace wargi glosowe
start learning
mięsień pierscienno tarczowy GAŁĄŹ ZEWNĘTRZNA NERWU KRTANIOWEGO GÓRNEGO
nagłośnia
start learning
chrzastka nagłośni i błona śluzowa
mięśnie rozwierajace szparę głośni
start learning
mięsień pierscienno nalewkowy (m. cricoarytenoideus)
gałęzie nerwu szczekowego
start learning
nn. zebodolowe górne, n. jarzmowy, n. podoczodolowy (infraorbitalis) gałęzie powiekowe dolne (RR. palpebrales inferiores), gałęzie nosowe zewnętrzne, gałęzie nosowe wewnętrzne, gałęzie wargowe górne, nerwy skrzydlowo podniebienne
gałęzie nerwu zuchwowego PIEŃ PRZEDNI
start learning
nerw policzkowy, nerw zwaczowy, n. skroniowe głębokie przedni i tylny, nerw skrzydłowy boczny, nerw skrzydlowo przysrodkowy
gałęzie n. facialis
start learning
n. skalisty większy, n. uszny tylny, n. strzemiaczkowy, struna bebenkowej, gałąź dwubrzuscowa
co robi n. facialis?
start learning
wchodzi przez otwór słuchowy wewnętrzny do kanału nerwu twarzowego i wychodzi z czaszki przez otwór rylcowo sutkowy i wnika do slinianki przyusznej gdzie tworzy splot przyuszniczy
gałęzie glossopharyngeus
start learning
nerw bębenkowy, gałąź do zatoki tętnicy szyjnej, gałęzie gardlowe, gałąź do mięsna rylcowo gardlowego, gałęzie migdalkowe, gałęzie językowe
co jest w zatoce jamistej?
start learning
tętnica szyjna wewnętrzna otoczona splotem nerwowym oraz nerw odwodzacy
zamknięte oko, patrzenie w bok
start learning
porażeniem oculomotorius
język czucie i smak
start learning
1/3 tylna GLOSSOPHARYNGEUS (czucie i smak) 2/3 przednie CZUCIE nerw językowy od nerwu zuchwowego SMAK chorda tympani od n. facialis
gałęzie pnia tylnego nerwu zuchwowego odchodzą
start learning
nerw uszno-skroniowy nerw językowy nerw zebodolowy dolny
gałęzie n. oculomotorius i co unerwiaja
start learning
gałąź górna: mięsień dźwigacz powieki górnej i mięsień prosty górny gałąź dolna: mięsień prosty przysrodkowy, prosty dolny i skośny dolny oraz odchodzi od niej gałąź łącząca ze zwojem rzeskowym
niezdolność akomodacji oka, jaki mięsień jest porażony?
start learning
mięsień rzęskowy
co unerwia n. trochlearis?
start learning
mięsień skośny górny (odchylenie gałki ocznej ku górze i przyśrodkowo)
co unerwia n. abuducens?
start learning
mięsień prosty boczny (zez zbieżny, diplopia)
gałęzie n. ophthalmicus
start learning
nerw łzowy, nerw czołowy, nerw nosowo-rzęskowy
odruch rogówkowy
start learning
ramię dośrodkowe: nerw nosowo-rzęskowy (od V1) ramię odśrodkowe: nerw twarzowy
fossa infratemporalis
start learning
góra: powierzchnia podskroniowa skrzydła większego bok: gałąź żuchwy przysrodkowa: blaszka boczna wyrostka skrzydłowatego ZAWARTOŚĆ: tętnica szczękowa, struna bebenkowej, mięśnie skrzydłowe, splot żylny skrzydłowy
zawartość dołu skroniowego
start learning
mięsień skroniowy, naczynia skroniowe środkowe i głębokie, nerwy skroniowe głębokie (od V3) gałązka jarzmowo-skroniowa, nerw jarzmowy od V2
unaczynienie opony twardej
start learning
gałąź pionowa przednia, tętnica oponowa środkowa, tętnica oponowa tylna i gałęzie oponowe tętnicy potyliczne
ductus parotideus
start learning
przewód wyprowadzający ze ślinianki przyusznej (na mięśniu żwaczu -> przebija mięsień policzkowy->uchodzi do przedsionka jamy ustnej na brodawce przyuszniczej na wysokości drugiego zeba trzonowego górnego)
węzły chłonne głowy
start learning
potyliczne, policzkowe, przyusznicze, zamałżowinowe
mięśnie języka
start learning
ZEWNĘTRZNE (brodkowo-językowy, gnykowo-jezykowy, rylcowo-językowy) WEWNĘTRZNE (podłużny górny, podłużny dolny, poprzeczny, pionowy)
uzębienie człowieka
start learning
zamknięte, heterodontyczne, difiodontyczne
złamanie piramidy kości skroniowej może uszkodzić
start learning
n. facialis, n. caroticus interna, n. tympanicus, n. vestibulocochlearis
strabismus divergens/convergens
start learning
zez rozbieżny/zbieżny
unerwienie m. digastricus
start learning
brzusiec przedni V3 nerw zuchwowo-gnykowy, brzusiec tylny n. facialis
mięśnie szyi unerwiane przez n. facialis
start learning
platysma (szeroki szyi), brzusiec tylny m. digastricus, m. stylohyoideus
pars nasalis pharyngis
start learning
łączy się z uchem środkowym, zawiera migdałek trzeci, unerwiona jest przez nerw błędny
co unerwia pętla szyjna?
start learning
sternohyoideus, omohyoideus, sternothyroideus
szpara głośni
start learning
przestrzeń pomiędzy faldami glosowymi i chrząstka nalewkowata
trigonium caroticum
start learning
brzusiec tylny m. dwubrzuscowego, brzusiec górny m.łopatkowo-gnykowego, brzusiec górny m. MOS
zawartość trigonum caroticum
start learning
końcowy odcinek tętnicy szyjnej wspólnej, gałęzie przednie tętnicy szyjnej zewnętrznej, łuk nerwu XII, pętle szyjna, nerw X i nerw krtaniowy górny, żyła tarczowa górna, twarzowa i językowa
baroreceptory
start learning
zakończenia nerwowe reagujące na zmiany ciśnienia krwi w zatoce tętnicy szyjnej
odruch zatoki tętnicy szyjnej
start learning
spadek ciśnienia, poszerzenie tętnic obwodowych, zanik tętna, spadek przepływu krwi w naczyniach MÓZGOWIA
gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej
start learning
tarczowa górna, językowa, twarzowa, gardlowa wstepujaca, potyliczna, uszna tylna, szczękowa i skroniowa powierzchowna
co unerwia slinanke przyuszna, podjezykowa, podzuchwowa
start learning
przyuszna- nerw uszno skroniowy od V3, podzuchwowa i podjezykowa to nerw językowy od V3
co unerwia jamę nosowa i podniebienie
start learning
nerwy skrzydlowo-podniebienne od V2
gałęzie części żuchwowej tętnicy szczekowej
start learning
uszna głęboka, bębenkowa przednia, oponowa środkowa, zebodolowa dolna
gałęzie części skrzydłowej tętnicy szczekowej
start learning
żwaczowa, skroniowe głębokie, gałęzie skrzydłowe, tętnica policzkowa
więzadła głosowe (ligamenta vocalia)
start learning
są to górne brzegi stożka sprężystego. przyczepiaja się do chrząstki tarczowatej i do wyrostka głosowego chrząstki nalewkowatej
odwodzi fałdy głosowe
start learning
cricoarytenoideus posterior
uszkodzenie jąder kresomozgowia
start learning
prowadzi do hiper lub hipokinetycznych zaburzeń ruchu (dystonie)
Gdzie punkcja?
start learning
l4-l5
co robi hypoglossus po opuszczeniu czachy?
start learning
biegnie w przestrzeni przygardlowej razem z nerwami językowo gardlowym i błędnym oraz żyła szyjna wewnętrzną, dalej wchodzi do trójkąta podżuchwowego i dochodzi do języka, oddaje gałęzie językowe i oponowa
wklinowanie haka hipokampa, tętniak tętnic na podstawie mózgowia
start learning
n. oculomotorius
a) niemożność zamknięcia oczu b) niemożność otwarcia oczu
start learning
a) n. facialis b) n. oculomotorius
uszkodzenia pnia mózgu oraz głębokie rany szyi
start learning
nerw błędny i językowo gardlowy
Jakie nerwy ma trigonum submandibulare?
start learning
nerw podjezykowy, nerw językowy od V3, nerw zuchwowo-gnykowy od V3
trojkat tętnicy szyjnej
start learning
brzusiec tylny dwubrzuscowego, brzusiec górny lopatkowo gnykowego, MOS
gałęzie przednie tętnicy szyjnej zewnętrznej
start learning
tarczowa górna, twarzowa, językowa
mięśnie pochyle szyi
start learning
pochyly przedni, środkowy, tylny i najmniejszy
węzły chłonne szyi
start learning
podzuchwowe, podbrodkowe, zagardlowe, podgnykowe, przedkrtaniowy, przedtchawicze, przytchawicze
węzły chłonne łac.
start learning
nodi lymphoidei
unerwienie czoła, sklepienia czaszki (SKÓRA), powieka górna i zatoki czołowej
start learning
od V2 przez nerw czołowy który rozgałęzia się na nerw nadoczodolowy i nadbloczkowy
zwój półksiezycowaty
start learning
zwój trojdzielny
zawartość fossa pterygopalatina
start learning
zwój skrzydlowo podniebienny, NERW SZCZEKOWY i jego gałęzie, końcowe gałęzie tętnicy szczekowej
co unerwia geniohyoideus?
start learning
gałęzie ze splotu szyjnego prowadzone n. hypoglossus
ataksja
start learning
zaburzenia równowagi, móżdżek
afazja
start learning
zaburzenia mowy, bełkot, pole 44 (ośrodek mowy Broca w tylnej części zakrętu czołowego dolnego)
apraksja
start learning
brak koordynacji, uszkodzenie SMA (dodatkowa kora ruchowa części górnej) w polu 6
asynergia
start learning
zaburzenie koordynacji wykonywania czynności, móżdżek neocerebellum
astereognozja
start learning
niemożność rozpoznania przedmiotów za pomocą dotyku
drżenie zamiarowe
start learning
dotyczy głównie kończyn górnych, pacjent nie może np. dotknąć ręką nosa, uszkodzenie móżdżku neocerebellum
alexia
start learning
zaburzenia czytania, pole 39 i 40 - czuciowe mowy
agnosia optica
start learning
brak percepcji wzrokowej, uszkodzenie pola 17
objaw dla uszkodzenia układu przednio-bocznego
start learning
brak czucia temperatury
przez co wywołana jest agnosia optica
start learning
uszkodzenie pola 17, zawał tętnicy mózgu tylnej, uszkodzenie promienistosci wzrokowej
główna struktura wytwarzająca płyn mózgowo-rdzeniowy
start learning
splot naczyniowkowy, występuje w części środkowej i w rogu tylnym komory bocznej
otwór miedzykomorowy
start learning
łączy komory boczne z komora trzecia
Gdzie znajduje się płyn mózgowo rdzeniowy?
start learning
w komorach mózgu oraz przestrzeni podpajeczynowkowej mózgowia u kanału kręgowego, łącznie około 150ml, dobowa objętość wytwarzanego to do 500ml
wodogłowie zewnętrzne
start learning
nagromadzenie płynu w przestrzeni podpajeczynowkowej, przyczyna jest upośledzenie wchłaniania płynu do przestrzeni zylnych
wodogłowie wewnętrzne
start learning
przyczyną jest zamknięcie komunikacji w obrębie układu komorowego (np. zrosniecie wodociągu srodmozgowia)
tętnice końcowe tętnicy szyjnej wewnętrznej
start learning
tętnica przednia mózgu i tętnica środkowa mózgu
co zaopatruje tętnica przednia mózgu?
start learning
ośrodki odpowiadające za kontrolę mięśni kończyny dolnej i tułowia
co zaopatruje tętnica środkowa mózgu?
start learning
ośrodki dla mięśni kończyny górnej i twarzy
uszkodzenie pola 6, SMA (dodatkowej kory ruchowej)
start learning
apraksja ruchowa
zaburzenia w mówieniu
start learning
afazja uszkodzenie pola 44 i 45 = ośrodek Broca
niemożność rozpoznania przedmiotów za pomocą dotyku
start learning
agnozja czuciowa = astereognozja, uszkodzenie pola 3,2,1 (wykłady) a w Wozniaku uszkodzenie pola 5 czyli drugorzedowej kory czuciowej
ośrodek Wernickiego
start learning
pole 22, rozumienie mowy, ośrodek czuciowy mowy
brak percepcji wzrokowej
start learning
agnosia optica, pole 17
pacjent nie może rozpoznać rys twarzy ani kolorów
start learning
prosopagnosia, uszkodzone II i III rzędów ośrodki wzrokowe USZKODZENIE ZAKRĘTÓW CIEMIENIOWO-SKRONIOWYCH
ganglium oticus
start learning
zwój uszny w dole podskroniowym
tętnica szyjna wstepujaca od czego odchodzi
start learning
pnia tarczowo szyjnego
mięśnie szyi
start learning
powierzchowne (szeroki szyi, MOS) środkowe (podgnykowe i madgnykowe) oraz głębokie (pochyle i przedkregowe, unerwienie przez splot szyjny i ramienny)
węzły chłonne w jakim trójkącie
start learning
tętnicy szyjnej
pobudzenie włókien przywspolczulnych do gałki ocznej spowoduje
start learning
skurcz mięśnia rzeskowego
badanie tętna przy zuchwie i małzowinie
start learning
1) tętnica twarzowa 2) tętnica skroniowa powierzchowna (unaczynia slinanke przyuszna, mięsień skroniowy, małzowinie uszna)
pomiędzy jakimi mięśniami leży migdalek podniebienny
start learning
m. palatoglossus i m. palatopharyngeus
blaszki powiezi szyi (fascia cervicalis)
start learning
blaszka powierzchowna, przedtchawicza (pretrachealis) i przedkregowa (prevertebralis)
przestrzenie pomiędzy blaszkami powiezi szyi
start learning
przestrzeń nadmostkowa i nadobojczykowa, przestrzeń środkowa szyi i przestrzeń przedkregowa
największy obszar unaczynienie opony twardej
start learning
Arteria meningea media
najsilniej zalamujaca struktura w oku
start learning
rogówka
co dotyczy układu przednio-bocznego?
start learning
czucie bólu
pień tarczowo szyjny
start learning
tętnica tarczowa dolna, tętnica nadlopatkowa, tętnica poprzeczna szyi, tętnica szyjna wstepujaca
pień żebrowo szyjny
start learning
tętnica szyjna głęboka, tętnica miedzyzebrowa najwyzsza
mydriasis
start learning
poszerzenie źrenicy
miosis
start learning
zwężenie źrenicy
uszkodzona tętnica oponowa środkowa, jaki krwiak
start learning
nadtwardowkowy
przedłużenie tętnicy szczekowej
start learning
Arteria infraorbitalis
unaczynienie przyusznicy
start learning
tętnica skroniowa powierzchowna
co unerwia tonsila palatina
start learning
n. glossopharyngeus
Jaka blaszka powiezi szyi wysciela trojkat podzuchwowy?
start learning
blaszka powierzchowna powiezi szyi
co jest otoczone przez blaszkę przedkregowa?
start learning
mięśnie kręgosłupa szyjnego
który nerw splotu szyjnego ma funkcję ruchowa
start learning
nerw szyjny poprzeczny
tuberculum caroticum
start learning
guzek przedni wyrostka poprzecznego VI kręgu szyjnego

You must sign in to write a comment