Chinese Polish Dictionary

中文, 汉语, 漢語 - język polski

姿势 in Polish:

1. postawa postawa


Postawa sądu w stosunku do młodocianych przestępców jest inna od tej w stosunku do przestępców dorosłych.

Polish word "姿势"(postawa) occurs in sets:

HSK 5, część 1, temat 7 "Two Idom Stories" 成语故事两则