Vietnamese Polish Dictionary

Tiếng Việt - język polski

tập thể dục in Polish: