Vietnamese Polish Dictionary

Tiếng Việt - język polski

cử chỉ in Polish:

1. gest gest


mówił gestykulując
Fizyczne gesty mogą się bardzo różnić w zależności od kultury.
Jeden gest może mieć wiele znaczeń, z kolei jedno znaczenie może być przekazane wieloma gestami.