Vietnamese Dutch Dictionary

Tiếng Việt - Nederlands, Vlaams

số in Dutch:

1. aantal aantal


De Amazone heeft een groot aantal zijrivieren.
In dit land is het gemiddeld aantal kinderen per gezin gedaald van 2 naar 1,5.
Mike heeft een aantal vrienden in Florida.
Het aantal verkeersongevallen stijgt.
Ik heb Roemenië een aantal jaar geleden bezocht.
Een aanmerkelijk aantal studenten wil naar de universiteit gaan.
Ik heb het woord een aantal keer voor haar herhaald.
Het gemiddelde aantal zwangerschappen per vrouw is twee, in geïndustrialiseerde landen.
We hebben hier een aantal tasjes.
Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.
Het aantal studenten dat naar het buitenland gaat studeren groeit ieder jaar.
Toon zoveel vingers als het aantal weken dat ge al ziek zijt.
Het aantal bezoekers wat hij noemt is sterk overdreven: er waren hoogstens zo'n 100 aanwezigen.
Wat is het aantal genodigden?
Het aantal muffins dat je krijgt, zal omgekeerd evenredig zijn aan het aantal keer dat je op IRC praat.

2. weinig weinig


Zij heeft weinig vrienden.
De woordenschat van het Esperanto is de grootste, alhoewel er relatief zeer weinig woorddelen moeten vanbuiten geleerd worden in vergelijking met de woorden van de natuurlijke talen.
Weinig mensen leven langer dan honderd jaar.
nogal weinig
En zo hing Dima's vriend uit zijn kindertijd zomaar op, Dima - net als daarvoor - met 99 kopeke te weinig achterlatend.
Daar waren niet weinig interessante zaken te zien.
Weinig mensen spreken een vreemde taal perfect.
Over het algemeen weet men maar weinig over niet-lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde.
Weinig passagiers hebben de ramp overleefd.
Moet dit een krentenbol zijn? Je moet haast fietsen van de ene krent naar de andere, zo weinig zitten er in.
Weet gij niet, mijn zoon, met hoe weinig verstand de wereld bestuurd wordt?
Als ik 's nachts te weinig slaap, heb ik niet genoeg energie voor mijn werk.
Weinig schatten zijn zoveel waard als een vriend.
minder - het minst [even weinig als]
Drie haren in de soep is relatief veel, drie haren op het hoofd is relatief weinig.