Vietnamese Dutch Dictionary

Tiếng Việt - Nederlands, Vlaams

không đáng tin cậy in Dutch: