Vietnamese Dutch Dictionary

Tiếng Việt - Nederlands, Vlaams

giàu trí tưởng tượng in Dutch: