Portuguese Dutch Dictionary

português - Nederlands, Vlaams

terra in Dutch:

1. land land


In dit land is het gemiddeld aantal kinderen per gezin gedaald van 2 naar 1,5.
Bezit uw land atoomwapens?
Ik vraag me af wat het eerste land zal zijn dat Tatoeba zal censureren.
300 jaar lang hebben ze het omliggende land bebouwd.
Nee... zuchtte Dima. "Ik denk dat ik naar het verkeerde land gebeld heb. Laat ik de andere nummers in de 960 eens proberen."
Elk land heeft een specifieke cultuur.
In haar boek "In het land van de uitgevonden talen" spreekt Arika Okrent ten gunste van het Esperanto.
In dit vreemde land zaten de mensen op de bushalte rustig op hun hurken op de bus te wachten.
De hoeveelheid papier die een land produceert, is sterk verbonden met zijn culturele normen.
Als ik een ander land bezoek, eet ik daar alles, ik leer de taal een beetje, minstens enkele zinnen. Op die manier voel ik me er meer thuis, en gelukkiger, in vergelijking met de meerderheid van mijn reizende landgenoten.
Waar het kwaliteitswijn betreft is er geen land dat Frankrijk kan evenaren.
Ja, dat ben ik, zei Al-Sayib. "Maar er is er minstens één van ons in elk land. En we houden allemaal van Fanta en van noobs op hun plaats zetten."
In Frankrijk, het land van herkomst, is Tatoeba een cultureel en sociaal fenomeen geworden.
Patriotten spreken altijd over sterven voor hun land, en nooit over doden voor hun land.

2. aarde aarde


De aarde is rond.
Hawaï is een paradijs op aarde.
Ooit hebben mensen gedacht dat de aarde plat was.
Miljoenen op aarde hebben honger.
Het leven houdt nooit op, het leven op aarde wel.
Niemand weet wanneer de Aarde ontstaan is.
Voelde je de aarde bewegen?
De aarde kan voorzien in onze behoeften, maar niet in onze hebzucht.
Leven er intelligente wezens op aarde?
Morgenrood, aarde in nood. Avondrood, reactor verkloot.
Wanneer Vin Diesel zich opdrukt, duwt hij niet zichzelf omhoog, maar de aarde omlaag.
De aarde ziet er van bovenaf uit als een sinaasappel.
Wij wonen op de planeet Aarde.
De enige manier om op aarde het geluk te vermenigvuldigen is het te verdelen.
In feite warmt de aarde op.