Polish Czech Dictionary

język polski - český jazyk

dom in Czech:

1. dům dům


Jeho dům je na prodej.

Czech word "dom"(dům) occurs in sets:

Przydatne rzeczowniki - Užitečná podstatná jména

2. domácí domácí


Udělám domácí úkol.
Budu dělat domácí úkol.

3. statek statek4. rodinný dům rodinný dům5. domov domov


Kde domov můj? Kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to jest ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!