Dutch Turkish Dictionary

Nederlands, Vlaams - Türkçe

ondanks in Turkish:

1. rağmen


Genç olmasına rağmen, çok dikkatlidir.
Çin halkının yaşamı şimdi gittikçe iyileşmesine rağmen, gelişme için hâlâ bir neden vardır.
Yağmur ormanlarının, dünya yüzeyinin sadece yüzde ikisini kaplamasına rağmen; vahşi bitki, hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlası orada yaşar.
O, çok dikkatli yazmasına rağmen, yazma ödevinde çok sayıda hataları vardı.
Ekonomi zayıf olmasına rağmen, bazı şirketler hâlâ kazanç sağlıyor.
Yorgun olmama rağmen sıkı çalışacağım.
Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor.
Haritaya güvenmeme rağmen o hatalıydı.
İngilizce sevmesine rağmen, o, matematikte zayıftır.
Alarm çalmasına rağmen uyanamadım.
Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var.
Güneşli havaya rağmen, hava oldukça serindi.
Onun için bütün yaptıklarıma rağmen o hiç teşekkür etmedi.
Onlar, ikiz olmalarına rağmen, çok sayıda ortak ilgileri yok.
Genç adamlar tüm zorluklara rağmen bunu yapacaklarını söylediler.