French Dutch Dictionary

Français - Nederlands, Vlaams

cerveau in Dutch:

1. hersenen hersenen


De hersenen hebben een ingewikkelde structuur.
In een onlangs verschenen artikel over oefeningen om de hersenen jong te houden, werden zowel Esperanto als Sudoku vermeld, wat er op wijst dat Esperanto deel begint uit te maken van de volkscultuur.
Er zijn sindsdien al veel jaren verlopen, en mijn hersenen zijn zwak door intens lijden.
Wie heeft de grootste hersenen, een olifant of een mens?

Dutch word "cerveau"(hersenen) occurs in sets:

Organes en hollandais