English Vietnamese Dictionary

English - Tiếng Việt

west in Vietnamese:

1. phía tây


Amélie và Pierre quyết định đi về phía tây.

Vietnamese word "west"(phía tây) occurs in sets:

1000 danh từ tiếng Anh 201 - 250
Đi bộ đường dài - Hiking

2. tây


Gà tây lớn hơn gà trống ta một chút.
Nhiều người đi sang phí Tây để tìm kiếm vàng.
Ở Tây Ban Nha người ta cho bao nhiêu tiền boa?
Anh ấy đang nói về việc sang Tây Ban Nha mùa đông này.
Phía Tây không có gì lạ
Anh phải chấp nhận vua Tây Ban Nha như là người lãnh đạo của anh.
Mối quan hệ giữa thế giới Hồi giáo và phương Tây bao gồm nhiều thế kỷ chung sống và hợp tác, nhưng cũng có cả xung đột và chiến tranh tôn giáo.
Đây là cái gì tôi đã mua ở Tây Ban Nha.