English Turkish Dictionary

English - Türkçe

strange in Turkish:

1. garip


Davranışları bana çok garip geliyor.
Dün gece, Tom'un odasından gelen garip bir ses duydum.
O, yılanlar gibi, garip hayvanlardan hoşlanıyor.
Hayat nasıl bu kadar garip!
Onlar orada garip bir hayvan gördü.
O bana biraz garip geldi.
Garip bir keşif yaptılar.
Onun hiçbir şey söylememesini garip buluyorum.

Turkish word "strange"(garip) occurs in sets:

İngilizce Kelimeler: En Önemli 300 Sıfat 51 - 75