English Turkish Dictionary

English - Türkçe

change in Turkish:

1. değişim değişim


Peter kendisindeki değişimi fark etmeye başladı.
Ömer, değişim programından şimdilik memnun.

Turkish word "change"(değişim) occurs in sets:

İngilizce Kelimeler: En Önemli 1000 İsim 76 - 100

2. değiştirmek değiştirmek


Herkesin, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.