English Polish Dictionary

English - język polski

thirty in Polish:

1. trzydzieści trzydzieści


trzydzieścioro dzieci
John skończył wczoraj trzydzieści lat.
Jest trzecia trzydzieści.
trzydzieści centymetrów wyżej
Szkoła zaczyna się o ósmej trzydzieści.
Pięć razy siedem to trzydzieści pięć.
Dziś rano wstałem o szóstej trzydzieści.
Pociąg odjeżdża co trzydzieści minut.
Pewnego dnia było trzydzieści stopni.
To będzie kosztować trzydzieści euro.
Trzydzieści dni mają wrzesień, kwiecień, czerwiec i listopad.
Chodzę do toalety co trzydzieści minut.

Polish word "thirty"(trzydzieści) occurs in sets:

Incredible English klasa 2 lekcja 1
Dominik Super Sparks 3 Unit 4 part 2
kolory, liczby, material, miary, narzedzia, samochod
liczby od 10 do stu milionów
Zestaw - 1 dni oraz numery

2. trzydziestu


Był to najsuchszy czerwiec od trzydziestu lat.
Klub ma trzydziestu członków.

Polish word "thirty"(trzydziestu) occurs in sets:

Liczby po angielsku
wygląd zewnętrzny
Wygląd i wiek