English Polish Dictionary

English - język polski

tear in Polish:

1. łza łza


Zalała się łzami, gdy to usłyszała
Byłem prawdziwie poruszony jego łzami.

Polish word "tear"(łza) occurs in sets:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 600...
my matura succes uczucia i emocje
Związki, Uczucia i Emocje - Relations, Feelings an...
SLOWNICTWO 39 (GRUDZIEN 2014)
SŁOWNICTWO 33 (KWIECIEŃ 2014)

2. rozerwać rozerwaćPolish word "tear"(rozerwać) occurs in sets:

Can't dance Lisa Stansfield
reklama 21_10_2014
czasowniki nieregularne
Czasowniki nieregularne
5a 5b angielski

3. rozrywaćPolish word "tear"(rozrywać) occurs in sets:

Rozdział 3C - dążenie do celu
THE TEETH. DESIGN AND FUNCTION.
czasowniki nieregularne -tłumaczenie
Asystentka stomatologiczna 1
części ciała uzebienie

4. rozdarciePolish word "tear"(rozdarcie) occurs in sets:

Facts and opinions about britain
matura masters intermediate unit 4
Unit 4 Zakupy i usługi
Unit 2 Paramedics
MEDICAL, skin

5. rozdzieraćPolish word "tear"(rozdzierać) occurs in sets:

czasowniki 2 elector.pl
Substancje i materiały
Book chapter 1
1000 najczęstszych czasowników
Lekcja - 10/6

6. drzeć


gałęzie drzewa przestały drżeć
1. Ręce mogą mi drżeć, jednak mam silne serce. / 2. Drżyj na mój widok!

Polish word "tear"(drzeć) occurs in sets:

Słownictwo maturalne z j. angielskiego
ClickOn3, unit 6 Maciek T
czasowniki nieregularne
NEF - unit 2
Straightforward, Units 10-12

7. podrzećPolish word "tear"(podrzeć) occurs in sets:

pakuj walize pieńćtysjency
słownictwo 5a i 5b
irregular verbs

8. zerwać


Zdecydowaliśmy się zerwać.
Kiedy już zaczniesz palić, jest ci bardzo trudno zerwać z tym okropnym nawykiem.
Jak mam zerwać z nim znajomość?

Polish word "tear"(zerwać) occurs in sets:

koło - 3 semestr
Module 5: Well-being

9. pęknięcie


Pewien lekarz z Brazylii powiedział, że nigdy nie widział, żeby pacjent przeżył pęknięcie tętnicy szyjnej.
pęknięcie na tym zamarzniętym jeziorze

Polish word "tear"(pęknięcie) occurs in sets:

angielski 1,2

10. rwać11. rozedrzeć12. odrywać13. zerwaniePolish word "tear"(zerwanie) occurs in sets:

Fizjoterapia unit1

14. łzawienie