English Polish Dictionary

English - język polski

speech in Polish:

1. przemowa przemowa


Przemowa bohatera poruszyła wszystkich.

Polish word "speech"(przemowa) occurs in sets:

Donald Trump to give major speech in Poland - BBC ...
English grammar worksheets (PDF with answers)
Your body language shapes who you are. Amy Cuddy TED
Using VR to help treat a severe stutter - BBC News
The Anzac post, outrage and a debate about race - ...

2. mowa mowa


A skoro mowa o Johnie, co u jego siostry?
„Mowa Gettysburska” to zwięzłe przemówienie.
O wilku mowa.
Jego mowa wywarła wrażenie.
Głównym sposobem przekazywania uczuć przez koty jest mowa ciała.

Polish word "speech"(mowa) occurs in sets:

Angielski - Nauka i technika - repetytorium
Języki, Państwa i Narodowości - Languages, Countri...
text "A Dream Come True"
(Aa) najdodatkowniejszy angielski
English Class B1+ unit 1

3. przemówienie przemówienie


Przemówienie Toma było wspaniałe.
Czy muszę wygłaszać przemówienie?
Jego długie przemówienie wynudziło wszystkich.
Pewien naukowiec wygłosił znakomite przemówienie na temat praw człowieka.
Ponieważ jego przemówienie było zbyt długie, wszyscy byliśmy znudzeni.
„Mowa Gettysburska” to zwięzłe przemówienie.
Wygłosił przemówienie, w którym poparł moje poglądy.
Jego przemówienie okazało się potwornie nudne.
Wygłosił przemówienie dokładnie pasujące do okoliczności.
Jego przemówienie trwało trzy godziny.
Ludzie przyjeżdżali z daleka, by usłyszeć przemówienie prezydenta.

Polish word "speech"(przemówienie) occurs in sets:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 550...
Zwroty i słówka z serialu Breaking Bad
Week 4 Level 3
kartkówka ang
Słówka z zeszytu

4. wypowiedź wypowiedź


W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz musi poczekać, aż osoba mówiąca skończy wypowiedź, zanim rozpocznie tłumaczenie.
Taka wypowiedź wywoła reakcję.
Przekręcił moją wypowiedź.

5. wystąpienie


wystąpienie państwa członkowskiego
Starannie przygotował swoje wystąpienie.
Jego wystąpienie nie odzwierciedlało poglądów partii.
Jego wystąpienie było interesujące.
Moje wystąpienie spotkało się z chłodnym milczeniem.

6. mowa przemówienie