English Polish Dictionary

English - język polski

river in Polish:

1. rzeka rzeka


Są usytuowane nad jeziorami, rzekami, w górach, nad morzem lub w pobliżu dużych miast.
To zbyt niebezpieczna rzeka, by dzieci mogły w niej pływać.
To jest rzeka.
Rzeka nagle wezbrała i wylała.
Rzeka dzieli miasto na część wschodnią i zachodnią.
Naprzeciwko parku jest piękna rzeka.
Czas jest jak rzeka - nie wraca do źródła.
Wskutek tajfunu rzeka wylała.
Amazonka to druga co do długości rzeka na świecie, po Nilu.
Jak niebezpieczna jest ta rzeka?
Oni zeglowali rzekami
Rzeka to ciek wodny.
„Francuszczyzna płynie jak rzeka.” „Albo jak sraczka.”
Przez dolinę płynie rzeka.
Miasteczko w wodę zaopatruje rzeka.

Polish word "river"(rzeka) occurs in sets:

MG - Discover English 2 - 5 Natural World
EViU2 - 066: Life in the country
Krajobraz: cechy - Unit 13 (Świat przyrody)
Weather, disasters, ecology, nature
07 GEOGRAPHY - bodies of water, on land, maps

2. river river


The children are swimming in the river.
The biggest river in the country is the Danube.

Polish word "river"(river) occurs in sets:

i'm going to swim!