English Polish Dictionary

English - język polski

reasonable in Polish:

1. sensowny sensowny


On zawsze udziela sensownych rad.

Polish word "reasonable"(sensowny) occurs in sets:

EATING PLACES/DIETING/OTHER rep. mac. unit 6
DZIAŁ 6 MACMILLAN DESCRIBING FLAVOURS, UTENSILS, E...
Success Upper Intermediate Unit 3
Przymiotniki z przyimkami
Unit 06 druga część

2. rozsądne rozsądne


Nie jest rozsądne sądzić, że ta reguła ma zastosowanie w każdych warunkach.
Uznaliśmy, że rozsądne będzie nie kontyuować wycieczki.
Jego żądania są rozsądne.
To bardzo rozsądne, że nie przyjął łapówki.
Rozsądne jest, byś spłacał co miesiąc kartę kredytową.
Twoje sugestie wydają się rozsądne.

Polish word "reasonable"(rozsądne) occurs in sets:

company and community 6.1 , 6.2
unit 2 houses and homes
42. WYNAJMOWANIE MIESZKAŃ
4. Sir Henry Baskerville
zestaw numer 8 (31)

3. uzasadniony


uważam jego zarzut za całkowicie uzasadniony

Polish word "reasonable"(uzasadniony) occurs in sets:

Breaking the Barriers

4. zasadnyPolish word "reasonable"(zasadny) occurs in sets:

U 10. Company Law - General Meetings
(1) Companies II
companies II

5. odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polish word "reasonable"(odpowiedni) occurs in sets:

MONEY money;)

6. rozważny


Musimy postępować rozważnie z pieniędzmi podatników, a to nie jest rozważny budżet.
Powinienem go nazwać miłym i rozważnym człowiekiem.

Polish word "reasonable"(rozważny) occurs in sets:

cechy charakteru s