English Polish Dictionary

English - język polski

pollution in Polish:

1. zanieczyszczenie zanieczyszczenie


Znak kilka typów zanieczyszczeń takich jak zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody i hałasy.
zanieczyszczenie powietrza
Wiele alergii jest spowodowanych przez zanieczyszczenie.
Czy w twoim mieście jest duże zanieczyszczenie?
Na Śląsku jest duże zanieczyszczenie powietrza.
Musimy powstrzymać zanieczyszczenie morza.
Wielu ludzi zapomina jak niebezpieczne jest zanieczyszczenie gleb.
Zanieczyszczenie powietrza jest poważnym, ogólnoświatowym problemem.
Zanieczyszczenie atmosfery to poważny problem globalny.
Zanieczyszczenie ma katastrofalne skutki dla ekologii tego regionu.

Polish word "pollution"(zanieczyszczenie) occurs in sets:

The major threats to the modern world
5.1 The pros and cons of technology
The major threats to the modern world
Klasa VI. Discover English 3. Unit 2
New Matura Solutions Pre-Intermediate Unit 3

2. zanieczyszczenie środowiska zanieczyszczenie środowiska



Polish word "pollution"(zanieczyszczenie środowiska) occurs in sets:

Nature and enviroment Liceum 1 klasa
Świat przyrody B2 Longman cz.5
Matura Choices pre-intermediate Module 7: Health
Health Unit 7 Matura Choise 1
6). Zagrożenia środowiska naturalnego

3. skażenie skażenie



Polish word "pollution"(skażenie) occurs in sets:

Language in Action SB p. 60-61, AB p. 46-48
angielski our changing world 62
Contemporary disease and disorders
speak-up poziom 8 37/3
wszystkio z KOSMETOLOGIA

4. zatrucie środowiska zatrucie środowiska



Polish word "pollution"(zatrucie środowiska) occurs in sets:

Słownictwo Unit 7 New Matura Success
new matura succes pre-intermediate unit 7
Unit 7, new matura success
Unit 7, słówka z ćwiczeń
Ekologia i środowisko

5. zanieczyszczony zanieczyszczony



Polish word "pollution"(zanieczyszczony) occurs in sets:

11. Świat przyrody - environment
przyroda: enviroment
miejsce zamieszkania
świat przyrody
świat przyrody

6. zanieczyszczenie powietrza zanieczyszczenie powietrza



Polish word "pollution"(zanieczyszczenie powietrza) occurs in sets:

problemy środowiska naturalnego
ochrona srodowiska
Świat przyrody

7. zniszczenie zniszczenie


Zadaniem żołnierzy było zniszczenie tego mostu.
Zniszczenie środowiska naturalnego posuwa się w zastraszającym tempie.

Polish word "pollution"(zniszczenie) occurs in sets:

unit 8 what if
unkt 5 cz. 2
A (business english)

8. zanieczyszczać zanieczyszczać



Polish word "pollution"(zanieczyszczać) occurs in sets:

matura masters unit 2 intermediate