English Polish Dictionary

English - język polski

modern in Polish:

1. nowoczesny nowoczesny


Budynek był bardzo nowoczesny. Miał wszystkie najnowsze technologie, łącznie z windą obsługiwaną głosem.
nowoczesny dom
Budynek na placu w centrum jest bardzo nowoczesny.
Interlingua to nowoczesny instrument komunikacji międzynarodowej.

Polish word "modern"(nowoczesny) occurs in sets:

Dom i Wyposażenie - House and House Appliances
Types of shops / Containers / Shopping / Money
miejsce zamieszkania to ........ cz. 1 (księga 2)
dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła
English Class A2+ Lesson 1.1

2. współczesny współczesny


To miało duży wpływ na współczesnych architektów.
Nie powiedziałbym, że on należy do najciekawszych artystów współczesnych
we współczesnym czasie

Polish word "modern"(współczesny) occurs in sets:

New exam connections 4 unit 8
Grammar and communication
Genetically Modified Foods
Unit 10 Matura Builder
sprawdzian 8 rozdzial

3. modny modny


modny bar

4. nowoczesny współczesnyPolish word "modern"(nowoczesny współczesny) occurs in sets:

In the house