English Polish Dictionary

English - język polski

height in Polish:

1. wzrost wzrost


Ostatnio zauważyliśmy wzrost popytu na nasze usługi.
On ma metr sześćdziesiąt pięć wzrostu.
średniego wzrostu
Wiele osób skarży się na wzrost cen tytoniu.
Niski wzrost nie jest większą przeszkodą w życiu.
Wzrost PKB w drugim kwartale był wyższy od spodziewanego.
Rewolucja technologiczna przyniosła błyskawiczny wzrost branży informatycznej.
Nierozsądne oświadczenie rządu spowodowało wzrost cen.
Wzrost kwartalny w wysokoości 1,2 proc. oznacza wzrost roczny w wysokości 4,8 proc.
Wzrost przestępczości nieletnich stanowi poważny problem.
Ten nadzwyczajny wzrost objaśnia się szybkim zjednoczeniem gospodarczym, który zaszedł w tym samym czasie.
wzrost gospodarczy, nagły wzrost liczby bezrobotnych
osiągać wzrost w wysokości 300%
Globalny popyt na ropę zwiększy się ze względu na wzrost ludności.
wzrost w centymetrach

Polish word "height"(wzrost) occurs in sets:

unit 1 od wzrost do cechy charakteru
Describing phisical apperance- opisując czyjś wygląd
dane osobowe, ubrania i dodatki, cechy charakteru
wyglad, materialy i cechy charakteru
dane osobowe, wygląd zwewtrzny

2. wysokość wysokość


(Pójdzie nam o wiele szybciej, jeśli zwiększymy wysokość.)
Jaka jest wysokość tej wieży?
Z powodu oporu, jaki stwarzała mgła, zacząłem tracić wysokość.
wysokość (względem czegoś; szczególnie wysokość nad poziomem morza)
Jaka jest wysokość płotu?
Gdy wzrasta wysokość, czuję trudności z oddychaniem.
W czasie wielkiego trzęsienia ziemi w Tohoku wysokość fal tsunami dochodziła do 37,9 metra.
Jaka jest wysokość tego płaskowyżu?
Ta góra ma wysokość 3 tys. m. n.p.m.
Wysokość słoneczna to 20 stopni.
Jaką wysokość na Fuji?
Wysokość tamtej góry nie jest bardzo duża.
Można regulować wysokość siedziska przez podniesienie dźwigni.
Jaką to ma wysokość?

Polish word "height"(wysokość) occurs in sets:

New Matura Success Pre-Intermediate Unit 12
measures to prevent falling exist
gmail. 16.10. do 04.11.2014
Podróżowanie i turystyka
Moja pierwsza lekcja

3. wysokości wysokości


Te dwie góry są jednakowej wysokości.
Mam w waszym banku depozyt w wysokości 1000 dolarów.
Jakiej wysokości jest ta góra?
To przedsiębiorstwo ma kapitał zakładowy w wysokości 500 tys. funtów.
Wzrost kwartalny w wysokoości 1,2 proc. oznacza wzrost roczny w wysokości 4,8 proc.

4. wzrost wysokośćPolish word "height"(wzrost wysokość) occurs in sets:

unit piąty 30-70
Yellow level