English Polish Dictionary

English - język polski

growth in Polish:

1. wzrost wzrost


Ostatnio zauważyliśmy wzrost popytu na nasze usługi.
On ma metr sześćdziesiąt pięć wzrostu.
średniego wzrostu
Wiele osób skarży się na wzrost cen tytoniu.
Niski wzrost nie jest większą przeszkodą w życiu.
Wzrost PKB w drugim kwartale był wyższy od spodziewanego.
Rewolucja technologiczna przyniosła błyskawiczny wzrost branży informatycznej.
Nierozsądne oświadczenie rządu spowodowało wzrost cen.
Wzrost kwartalny w wysokoości 1,2 proc. oznacza wzrost roczny w wysokości 4,8 proc.
Wzrost przestępczości nieletnich stanowi poważny problem.
Ten nadzwyczajny wzrost objaśnia się szybkim zjednoczeniem gospodarczym, który zaszedł w tym samym czasie.
wzrost gospodarczy, nagły wzrost liczby bezrobotnych
osiągać wzrost w wysokości 300%
Globalny popyt na ropę zwiększy się ze względu na wzrost ludności.
wzrost w centymetrach

Polish word "growth"(wzrost) occurs in sets:

ANG Ani fizjoterapia unit 1-8 dodatkowe
ZA 11 Gleaning information... - zbieranie informac...
Lekcja wygenerowana z obrazka
Wygląd - Appearance
wygląd zewnętrzny

2. przyrost przyrostPolish word "growth"(przyrost) occurs in sets:

Rzeczowniki 2
GEOGRAFIA słówka

3. narośl naroślPolish word "growth"(narośl) occurs in sets:

medicine/health- vocab.
VOCABULARY L:1
Psychology 12
Angielski medycyna
dalej słówka

4. rozwój


Co dwa lata osiem procent dochodów z działalności w tym okresie jest inwestowane w rozwój nowych technologii.
Także postęp technologiczny wzmacnia ten rozwój.
rozwój technologiczny
Jego rozwój umysłowy jest obiecujący
szybki rozwój w dziedzinie IT
rozwój w rolnictwie
Handel wspomaga rozwój wszystkich krajów.
Rozwój tego kraju jest wolniejszy niż rozwój Japonii.
Jak w innych miejscach w Indiach, rozwój występuje bardziej pomimo istnienia władzy niż z jego powodu.

Polish word "growth"(rozwój) occurs in sets:

PNJA - Science & Technology 5
teks fachowy 1