English Polish Dictionary

English - język polski

deny in Polish:

1. zaprzeczać


Absurdem jest temu zaprzeczać
Nie ważne co zdaży się w przyszłości, nie powinniśmy zaprzeczać swoim uczuciom.

Polish word "deny"(zaprzeczać) occurs in sets:

16) What's the right job for you?
Reporting Verbs (cz. wprowadzające mowę zależną)
AW: E: Special Introductory Verb
czasownik + (that) + zdanie przytaczane
The New New Product Development Game

2. odmawiać


Nieuprzejmie jest odmawiać pomocy komuś, kto jest w potrzebie.

Polish word "deny"(odmawiać) occurs in sets:

czasowniki + -ing
Dodatkowe słówka kl.2
anorexia (2)
angielski dodatk

3. odrzucić


Myślę, że będę musiała odrzucić tę ofertę pracy, ponieważ nie chcę przenosić się do Ameryki.
odrzucić ofertę pracy
Powinniśmy odrzucić wątpliwości.
We had to jettison the expansion plan due to the unstable situation on the market. Musieliśmy odrzucić plan ekspansji z powodu niestabilnej sytuacji na rynku.

Polish word "deny"(odrzucić) occurs in sets:

Internet Security, Computers Languages
crime and law
mowa zależna

4. przeczyć


Takie są fakty i żaden dokument prawny, ani żaden proponowany akt prawny nie mogą im zaprzeczyć

Polish word "deny"(przeczyć) occurs in sets:

słówka z czytanek

5. zaprzeczać odmawiać6. zaprzestać


Musimy zaprzestać naszej polityki.
Musisz zaprzestać palenia.

Polish word "deny"(zaprzestać) occurs in sets:

angielski unit 7 słówka
Słówka październik
to infinitive