English Polish Dictionary

English - język polski

demand in Polish:

1. popyt popyt


Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
Cena odzwierciedla popyt.

Polish word "demand"(popyt) occurs in sets:

Business English Handbook Advanced - Glossary #2
Unit 12 Państwo i społeczeństwo, wybrane słówka
Unit 26 - Enterprise (do doprecyzowania)
XII Państwo i społeczeństwo 4 The economy
Państwo i Społeczeństwo - The Economy

2. żądanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Polish word "demand"(żądanie) occurs in sets:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 250...
lekcja 4 (lifestyle and clothes)
Słówka ang UNIT 6 cz. 2
How to master your time
słownictwo z testów na 2

3. zapotrzebowanie


zapotrzebowanie na usługi
moje zapotrzebowanie na słońce zostało zaspokojone.

Polish word "demand"(zapotrzebowanie) occurs in sets:

Reading - Blowing in the wind
29. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
Earth is Dearer than Gold
gmail.od. 03.03-10.03.2015
unit 11 spoleczenstwo panstwo

4. domagać się


Chcemy domagać się odszkodowania.
Powinieneś domagać się tego, co twoje.

Polish word "demand"(domagać się) occurs in sets:

Człowiek, Życie prywatne, Rzecz. z końcówkami -MEN...
egazmin z ang - słówka
Wyrażenia Czasownikowe
rzeczowniki i inne
special introducy verbs

5. wymagać


wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
tego nie możesz od nikogo wymagać
Przestańcie wymagać od innych i zacznij od siebie.
Musi wymagać od Rosji chęci przestrzegania wymogów Międzynarodowej Organizacji Handlu.
Sytuacja zdawała się wymagać natychmiastowego działania.

Polish word "demand"(wymagać) occurs in sets:

4 XII: It helps us with skin issues
Użycie To-infinitive --> zawsze po tych czasownika...
Czasownik + BEZOKOLICZNIK z TO
crime and punishment
najważniejsze słowa

6. żądać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

Polish word "demand"(żądać) occurs in sets:

Verbs + Infinitive czas+to+czas
technical English 14
czasowniki wprowadzające
Moja pierwsza lekcja
zestaw nr 14 (31)

7. zażądać


Proszę zażądać nowej wersji oprogramowania.

Polish word "demand"(zażądać) occurs in sets:

Reporting verbs
szkudix m3 1/2
Moja pierwsza lekcja

8. wymaganiePolish word "demand"(wymaganie) occurs in sets:

The only way is forward
Kartkówka 3 - Soil
Egzamin angielski v1
Słówka do Uli

9. domagaćPolish word "demand"(domagać) occurs in sets:

Gazeta.pl - Polska i świat - wiadomości | informac...
language knowledge 4

10. zadanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Polish word "demand"(zadanie) occurs in sets:

stud. communication
ostatnue szlify

11. popyt zapotrzebowaniePolish word "demand"(popyt zapotrzebowanie) occurs in sets:

KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

12. popyt naPolish word "demand"(popyt na) occurs in sets:

nowe słówka:)

13. żądać domagać sięPolish word "demand"(żądać domagać się) occurs in sets:

Moja pierwsza lekcja

14. żądam


Żądam niemało.