English Dutch Dictionary

English - Nederlands, Vlaams

eventually in Dutch:

1. uiteindelijk


Wat is jouw uiteindelijke beslissing?
Uiteindelijk verscheen hij.
De arme man is uiteindelijk een grote kunstenaar geworden.
Tom rende en rende, totdat hij uiteindelijk de telefooncel zag.
Ge hebt uiteindelijk toch werk gevonden.
Er zal uiteindelijk toch een beslissing moeten worden genomen.
De reiziger bereikte uiteindelijk zijn bestemming.
We hebben sinds de ochtend zitten wachten, maar uiteindelijk is hij niet gekomen.
Ik voelde mij niet goed en ben naar het ziekenhuis gegaan, maar uiteindelijk was het niets ergs.
iPhone kan uiteindelijk in het Esperanto schrijven.
Uiteindelijk beslisten de twee Indiaanse stamhoofden de strijdbijl te begraven en de vredespijp te roken.
Uiteindelijk heeft hij zijn plan om naar Thailand te reizen doorgezet.
Meer moeten we niet zeggen dan dat uiteindelijk, dit niet aanvaardbaar is.
Uit schrik voor de kranten zijn politici vervelend, en uiteindelijk zijn ze zelfs voor de kranten te vervelend.
Gelukkig reisden zijn ouders uiteindelijk samen.