English Dutch Dictionary

English - Nederlands, Vlaams

case in Dutch:

1. zaak zaak


John heeft dit bedrijf verlaten en is zijn eigen zaak begonnen.
Geduld is een schone zaak.
Hij werd beschuldigd van liegen over die zaak.
Zijn leugen maakte de zaak ingewikkeld.
Hij besprak de zaak niet, hij sprak er alleen maar over.
Wat denkt ge over deze zaak?
De zaak wordt gesloten.
Nu ik u ken, wordt de zaak heel anders.
Hij was met plezier bereid om te antwoorden op onze vragen in verband met de zaak.
Ik hoop dat hij de zaak ooit zal begrijpen.
Ik veronderstel dat de zaak er anders uit ziet als ge erover denkt op de lange termijn.
Liefde is blind uit de grond der zaak.
Het hoogste gerechtshof heeft over de zaak beslist.
Eerlijk gezegd ging deze zaak haar helemaal niets aan.
Nu zal ik zijn zaak overnemen.

Dutch word "case"(zaak) occurs in sets:

2000 Most Used Dutch Words (1/2)

2. geval geval


Hij schrijft zijn ouders in ieder geval minstens een brief per maand.
Het geeft veel voorbeelden voor elk geval.
Dit is het geval.
In dat geval, honderd euro alstublieft.
In alle geval kunt ge beter gehoorzamen aan uw ouders.
In geval dat het regent, zal ik niet vertrekken.
Ik ben nog nooit zo een eigenaardig geval tegengekomen.
In alle geval moet men "ja" stemmen in het referendum van 18 februari.
Ik voel mij een beetje ziek, maar ik wil in alle geval naar buiten gaan.
In alle geval ga ik na het middelbaar naar de universiteit.
Uit de boeken die in de kast staan mag je in geen geval plaatjes knippen.
In geen geval zal ik dat doen!
Laten we eens kijken wat er kan gebeuren in het ergste geval.
We zullen een uitzondering maken in uw geval.
In geval van twijfel, bescherm de beschuldigde.

3. het geval het gevalDutch word "case"(het geval) occurs in sets:

De populairste Engelse woorden 351 - 400