English Dutch Dictionary

English - Nederlands, Vlaams

both in Dutch:

1. allebei


Ze leven allebei.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
Glimlachend vertrokken ze allebei naar hun schitterende toekomst.
De oudere geleek zo op haar moeder door haar karakter en aangezicht, dat iedereen die haar zag kon denken dat hij de moeder zag; ze waren allebei zo onaangenaam en zo fier, dat men er niet kon mee samenleven.
Water en lucht zijn allebei fluïda.
De broers zijn allebei musici.
Ik hou van ze allebei.
Het is niet zo, dat ik ze allebei graag heb.
Als de ene hand de ander wast, worden ze allebei schoon.
Ze aten allebei hun chocoladereep tot het laatste brokje toe op.
We zijn allebei uit Tampa.
Mijn ouders zijn allebei dood.
Jullie zijn allebei elkaar waard.

Dutch word "both"(allebei) occurs in sets:

2000 Most Used Dutch Words (1/2)

2. beide


Beide uitspraken zijn juist.
Doe het met beide handen.
De Canadese Dankzeggingsdag en de Columbusdag in de Verenigde Staten van Amerika vallen samen, daarom maken Esperantosprekers uit beide landen van de gelegenheid gebruik om een internationale bijeenkomst te hebben.
Beide zussen zijn erg knap.
De beide vrienden kusten elkaar innig, en Manilov bracht zijn gast naar de kamer.
Zijn beide ouders zijn dood.
Ik heb geen van beide boeken gelezen.
Beide broers zijn nog in leven.
Beide zijn we op zoek naar iets wat er niet is.
Werk en vermaak zijn beide nodig voor de gezondheid; het ene geeft ons rust, het andere geeft energie.
Beide zussen zijn blondines.
Tegenover het museum zult ge twee gebouwen zien, en het restaurant is het grootste van beide.
Als de vertaler vertaalt tussen zijn moedertaal en Esperanto, kan hij beide talen beheersen.
Beide landen hebben onderhandeld over een verdrag.
Beide verhalen zijn waar.

Dutch word "both"(beide) occurs in sets:

Werkwoorden op frekwentie

3. zowel


In een onlangs verschenen artikel over oefeningen om de hersenen jong te houden, werden zowel Esperanto als Sudoku vermeld, wat er op wijst dat Esperanto deel begint uit te maken van de volkscultuur.
Ik houd zeer veel zowel van haar als van haar vriendje.
Zowel zijn vader als moeder zijn gestorven.
São Paulo is tegelijkertijd één van de armste zowel als één van de rijkste steden ter wereld.
Esperanto is een ideale taal om er alle waardevolle werken in te vertalen, zowel literaire als wetenschappelijke.
Hij kan zowel Russisch spreken als schrijven.
Ze spreekt zowel Engels als Frans.
zowel de mannen als de vrouwen

Dutch word "both"(zowel) occurs in sets:

26. Conjunctions 2: Subordinating