English Dutch Dictionary

English - Nederlands, Vlaams

bored in Dutch:

1. verveeld verveeld


Het Frans zit dikwijls erg verveeld met de uitdrukkingsdichtheid die het gebruik van voor- en achtervoegsels in het Esperanto mogelijk maakt, maar het trekt zijn plan door te spelen op de keuze van de lexemen.
Ge ziet er verveeld uit.