English Croatian Dictionary

English - hrvatski jezik

with in Croatian:

1. sa sa


Otišao je u crkvu sa svojim prijateljima.
Tko ide sa mnom?
Uzmi djecu sa sobom.
Imam dvije ulaznice za Boston protiv Vancouver u subotu navečer. Želiš li ići sa mnom?
Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer Ti si sa mnom Oče, tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.
Dobro se razumije sa svojim suradnicima.
Znam da je vrlo nevjerojatno da ćeš ikad izaći sa mnom, ali moram te pitati barem još jednom.

Croatian word "with"(sa) occurs in sets:

I, ili, ali, pa - And, or, but, so
I, ili, ali, pa