English German Dictionary

English - Deutsch

shift in German:

1. Schicht SchichtGerman word "shift"(Schicht) occurs in sets:

looking forward

2. VerschiebungGerman word "shift"(Verschiebung) occurs in sets:

A2 wordliste

3. verlagern


etw ins Ausland verlagern przenosić [perf przenieść] coś za granicę seine Interessen verlagern WIRTSCH ulokować swoje interesy gdzie indziej ich [nach Norden] verlagern (Tiefdruckgebiet) przemieszczać [perf przemieścić] się [na północ]