German Polish Dictionary

Deutsch - język polski

gegenseitig in Polish:

1. wzajemnie


my widzimy się wzajemnie codziennie
Dziękuję wzajemnie
Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.
Te dwie cechy wykluczają się wzajemnie.
Bracia wzajemnie się nienawidzili.
Pomagali sobie wzajemnie w medycynie.

Polish word "gegenseitig"(wzajemnie) occurs in sets:

Gorycka - kolos 17.05 Kapitel 5, Modul 1
Słówka z tekstów do kolokwium 28.03.2018
Lekcja 2016-05-09 - M3 s40-46 (a-g) Wie geht's
Przymiotniki i przysłówki cz.6
Familie - Adjektive und Adverbien

2. nawzajem


lubimy się nawzajem
Dziękuję, nawzajem
Studenci bez przerwy żartowali z siebie nawzajem.
Kolory morza i nieba płynnie przechodzą w siebie nawzajem.
Tom i Sue kochają się nawzajem.
Rozprzestrzenił się zwyczaj całowania się nawzajem.
Dzieci troszczyły się o siebie nawzajem.
„Szczęśliwego Nowego Roku, Rodrigo!” „Nawzajem, Gabrielu!”
Oni nie znoszą się nawzajem.
Pomagać sobie nawzajem
Pomożemy sobie nawzajem
Patrzą na siebie nawzajem
oni pomagają sobie nawzajem/ kochają się/ odwiedzają się/
Smacznego! Dziękuję, nawzajem.
Mąż i żona powinni przez całe życie sobie nawzajem pomagać.

Polish word "gegenseitig"(nawzajem) occurs in sets:

Meine Welttour 1 dział 4
schritte 5 lekcja 7
Film Breakdance